Управління проектами

Управління проектами (англ. project management) — область діяльності, в ході якої визначаються і досягаються стратегічні цілі, а також оптимізується використання критичних ресурсів (таких як час, гроші, люди, матеріали, енергія та ін.) в рамках певного проекту (який визначає кінцевий результат і обмеження за часом і/або за іншим ресурсом).

Управління проектом досягається шляхом застосування знань, навиків, інструментів і методів для планування і реалізації дій, направлених на досягнення поставленої мети в рамках встановлених проектних обмежень.

Ефективне управління проектами - інтеграція інформаційних систем планування з управлінськими процедурами і організаційною структурою. При цьому придбання вдалого програмного забезпечення не рівнозначна успішному впровадженню управління проектами в організації.

Наша компанія професійно займається впровадженням систем управління проектами. На основі накопиченого досвіду ми пропонуємо методологію впровадження управління проектами, яка заснована на Microsoft Enterprise Project Management Solution (EPMS). Методологія включає наступні заходи:
  • Навчання користувачів теоретичним основам управління проектами
  • Навчання проектних менеджерів стандарту управління проектами ANSI PMBOK
  • Навчання користувачів роботі в проектній команді за допомогою Microsoft Project
  • Навчання менеджерів проектів управлінню проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2007
  • Навчання адміністраторів підтримці сервера управління проектами Microsoft Project Server Professional 2007
  • Підготовка корпоративної нормативної бази
  • Організаційна підготовка бізнес-процессів управління проектами
  • Розробка форм затвердження статутів проектів
  • Розробка процедур регламентного і примусового закриття проектів
  • Розробка форм узгодження змін в проектах

Цей комплекс заходів припускає створення і запуск проектного офісу (Project Management Office - PMO). Проектний офіс може бути реалізований в підприємстві, яке вже використовує проектне управління. Також проектний офіс може бути реалізований як один з процесів впровадження управління проектами на підприємстві.

Створення проектного офісу
Використовуючи досвід управління проектами на крупних промислових підприємствах, ЗАТ"Віадук-Телеком" пропонує послуги зі створення проектних офісів. Мета створення проектного офісу - організація і автоматизація роботи проектної команди.

Організація проектного офісу забезпечує вирішення наступних задач:
 • Інформаційна підтримка управління ресурсами проекту і формування звітності про виконання планів:
   • Підтримка системи планування ресурсів.
   • Підтримка системи обліку робочого часу.
   • Консолідація даних про використання фінансових, трудових і матеріальних ресурсів.
   • Підтримка системи формування звітів про виконання планів проекту і ефективності використання ресурсів.

 • Підтримка колективної роботи з початковими, проміжними і підсумковими проектними документами:
   • Автоматизація перетворення початкових документів з паперової форми на електронну.
   • Отримання початкової проектної інформації із зовнішніх джерел.
   • Зберігання електронних форм початкових документів на доступних для членів проектної команди носіях.
   • Автоматизація робочих місць учасників проектної команди.
   • Зберігання і обмін проміжною проектною інформацією усередині проектної команди.
   • Обмін проміжною проектною інформацією із зовнішніми по відношенню проектної команди суб'єктами.
   • Управління версіями проміжних і підсумкових документів.
   • Забезпечення інформаційної безпеки і розмежування прав доступу до інформації.
 • Формування бази знань проекту:
   • Накопичення і зберігання інформації про виконання проекту.
   • Формування бази знань проектної групи - аналіз накопиченої інформації і висновків про діяльність проектної групи (систематизація позитивного і негативного досвіду).
   • Надання учасникам проектної групи доступу до бази знань цього проекту і попередніх проектів.

Послуга включає:

Ліцензування продукту:
 • Project Server 2007 Russian OLP NL
 • Project Pro 2007 Russian OLP NL
 • ProjectSvr CAL
 • Project Server CAL 2007 Russian OLP
 • NL User CAL

Послуги:
 • установка Microsoft Office Project Server
 • навчання стандарту PM Book
 • навчання базовим принципам роботи з даними в середовищі Microsoft Project 2007
 • розробка нормативної документації
 • консультації з впровадження системи
 • консультацїї з впровадження

Додаткові можливості

Project Management is the discipline of organizing and managing resources in such a way that these resources deliver all the work required to complete a project within defined scope, quality, time and cost constraints. A project is a temporary and one-time endeavor undertaken to create a unique product or service, that brings about beneficial change or added value. This property of being a temporary and a one-time undertaking contrasts with processes, or operations, which are permanent or semi-permanent ongoing functional work to create the same product or service over and over again. The management of these two systems is often very different and requires varying technical skills and philosophy, hence requiring the development of project management.

The first challenge of project management is to ensure that a project is delivered within defined constraints. The second, more ambitious challenge is the optimized allocation and integration of inputs needed to meet pre-defined objectives. A project is a carefully defined set of activities that use resources (money, people, materials, energy, space, provisions, communication, quality, risk, etc.) to meet the pre-defined objectives.