Управління процесами і проектами

Керівники проектів і портфелів рішень потребують призначення пріоритетів проектним інвестиціям, а також точну оцінку, планування і управління ресурсами. IBM надає вичерпні можливості управління процесами і портфелями рішень, пропонуючи
- інструментальні засоби, що забезпечують управління життєвим циклом портфеля ІТ-проектів,
- повторно використовувані процеси з шаблонами і керівництвом, необхідні для управління проектними роботами і для забезпечення зв'язку між розробкою і операційною діяльністю,
- перевірені на досвіді методики проведення організаційних перетворень, необхідних для встановлення відповідності між ІТ і бізнес-цілямі.

В організаціях, робота яких пов'язана з веденням проектів, керівники ІТ-підрозділів і проектів повинні забезпечувати постійну, прогнозовану продуктивну діяльність, визначувану бізнес-потребами. Проблема полягає в тому, щоб добитися прозорості в масштабах проектних портфелів з метою швидшого і точнішого ухвалення рішень. Пакет IBM Rational Portfolio Manager, найновіший продукт сімейства IBM Rational, об'єднує процедури вертикального аналізу портфеля «згори-донизу» з процедурами управління проектами, що базуються на принципі «знизу-вгору». Використовуючи пакет з такими рішеннями для управління життєвим циклом застосувань, як IBM Rational Team Unifying Platform і Rational Suite, ви отримаєте повне уявлення про всі ІТ-проекти, що забезпечить ухвалення рішень на основі точної і об'єктивної інформації.

Дуже часто невдачі в реалізації проектів викликані недостатнім розумінням розробниками термінології, процесів і їх цілей. Використання єдиного узгодженого процесу забезпечує єдину термінологію і чіткі описи відповідальностей. IBM Rational Unified Process®, або RUP®, є платформою, що конфігурується, описує процес розробки програмного забезпечення, який заснований на найбільш успішних прикладах розробки і враховує специфічні потреби вашого проекту. Всеосяжні ІТ-методи, а також засоби планування і оцінки IBM® Rational SUMMIT® Ascendant® доповнюють загальновизнане керівництво RUP і забезпечують розробку якісного ПЗ.

Для реалізації єдиного узгодженого процесу платформа IBM Rational Team Unifying Platform надає групам розробників інтегрований інструментарій, необхідний їм для ефективнішої реалізації спільної діяльності. Пакет IBM Rational Suite - повнофункціональне рішення, що включає можливості платформи Team Unifying Platform, а також засоби візуального моделювання, генерації коду і аналізу роботи застосувань.

Незалежно від типу проекту, це рішення допоможе ефективніше планувати, управляти і оцінювати результати проектів в області ІТ і розробки застосувань в масштабах підприємства.