Інформаційна система "ТО"

Призначення системи

Інформаційна система “ТО” призначена для інформаційної підтримки, автоматизації та контролю над інформаційно-технологічними процесами, пов’язаними з виконанням робіт із технічного обслуговування обладнання. Система встановлюється на робочих місцях підприємства, які беруть участь у виконанні робіт з технічного обслуговування, а саме:

  • відділ по роботі з клієнтами;
  • відділ супроводження;
  • склад.
Мета впровадження системи

  а) управління та контроль над інформаційно-технологічними процесами технічного обслуговування обладнання;

  б) отримання оперативної інформації про стан виконаних робіт;

  в) підвищення продуктивності співробітників Компанії завдяки:

  • управління електронним документообігом;
  • оптимізації використання матеріальних ресурсів;
  • створення електронної бази даних заявок, виконаних робіт з можливістю пошуку та аналізу проблемних ситуацій, що виникали раніше;


  г) підвищення ефективності управління роботою за рахунок:
  • надання повної і оперативної інформації про стан виконання робіт по ремонту, технічному обслуговуванню, та супроводженню обладнання;
  • обліку, контролю та планування використання ресурсів Компанії – Замовника (матеріальних, технічних, людських);

  д) управління матеріальними ресурсами підприємства (автомобілі, ІТ ресурси, тощо).

Функціональні особливості системи:

  • формування єдиної бази даних заявок на виконання різних видів робіт;
  • можливість надання заявок різними способами (у т. ч. web, електронна пошта, факс-сервер);
  • формування бази даних обладнання;
  • оперативний контроль виконання робіт та дотримання термінів;
  • сповіщення мобільних виконавців про роботи засобами SMS;
  • формування різноманітних звітів за допомогою Microsoft Excel;
  • ведення бази даних складу комплектуючих та запасних частин.
  Технологічні особливості системи:
   • система побудована на базі ПЗ Lotus Domino 7;
   • використання web интерфейсу для подачі заявок;
   • дублювання каналів зв'язку для підвищення надійності;
   • використання засобів мобільного зв'язку для підвищення оперативності виконання заяврок.