Врегулювання збитків для страхових компаній

Призначення системи
Автоматизована система електронного документообігу “Врегулювання збитків” призначена для автоматизації роботи співробітників відповідних підрозділів і керівництва страхової компанії для ведення справ по врегулюванню збитків і оформлення документів при настанні страхових випадків за договорами транспортного страхування, страхування майна, відповідальності і здоров'я.

Система призначена для встановлення в таких структурних підрозділах Замовника:
 • головному офісі;
 • структурних підрозділах Замовника (дирекціях, регіональних відділеннях, агентствах і т. ін.).

Система дозволяє підвищити ефективність роботи по веденню справ врегулювання збитків завдяки:
 • зменшенню витрат часу на обробку, пошук і передачу документів;
 • економії людських і матеріальних ресурсів, необхідних для обробки страхових випадків;
 • забезпеченню повного циклу контролю над збитками;
 • підвищенню оперативності взаємодії співробітників головного офісу і регіональних представництв компанії;
 • підвищенню якості обслуговування клієнтів;
 • створенню умов для переходу співробітників головного офісу і регіональних відділень на єдине програмне забезпечення по врегулюванню збитків.

Функціональні ролі
Експлуатація системи повинна здійснюватися працівниками підрозділів Замовника, яким призначені такі функціональні ролі:

“Реєстратор справ”:

Реєстратор справ приймає і реєструє повідомлення про настання страхових подій, заяви про страхові виплати, імпортує дані про повідомлення в систему, передає справи врегулювання страхових випадків для розгляду керівникові підрозділу.

“Керівник”:

Керівник розглядає нові передані йому справи, призначає відповідального виконавця справи.
Відносно справ, які обробляються в його підрозділі, Керівник підрозділу може виконувати всі функції Відповідального виконавця і Реєстратора справ.

“Відповідальний виконавець”.

Відповідальний виконавець - тимчасова роль і призначається для певної справи. Відповідальний виконавець встановлює причини і обставини події, проводить розслідування, збирає або формує документи у справі. Щодо призначеної йому справи Відповідальний виконавець може виконувати всі функції Реєстратора справ.

“Експерт”:

Експерт - тимчасова роль і призначається для певної справи. Експерт дістає доступ до справи, переглядає документи до справи і вносить до справи результати розгляду, експертні висновки, рекомендації, координує розслідування.

“Супервізор”:

Супервізор переглядає справи підлеглих підрозділів компанії.

“Адміністратор”:

Адміністратор відповідає за налаштування, конфігурацію, адміністрування системи.

Працівникам може бути призначено одна або декілька функціональних ролей в системі.

Основні функціональні можливості:
 • Створення і реєстрація оператором справ про страхову подію;
 • Передача справи керівникові;
 • Призначення керівником відповідального виконавця;
 • Обробка доручених справ виконавцем:
   - збір і прикріплення до справи необхідних документів;
   - перевірка ліміту;
   - заміна відповідального виконавця;
   - передача справи в інший відділ;
   - переклад справи у відповідний стан;
 • Передача справи експертові (у центральному офісі);
 • Виконання експертом доручень, повернення справи виконавцеві;
 • Формування актів і наказів (у центральному офісі);
 • Виплати;
 • Закриття справи відповідальним виконавцем;Контроль виконання:
 • місцезнаходження справи;
 • виконавець;
 • час відкриття справи;
 • планова дата виконання;

Розсилка повідомлень:
 • email сповіщення про терміни виконання;
 • відправка sms.


Надійність
Широке застосування технології IBM забезпечує:
 • захист від збоїв і втрат даних;
 • многоплатформенность;
 • додаткову конфіденційність даних при гарантованій доступності інформації;
 • широкий і легко керований набір засобів захисту інформації.

Успішні проекти
 • СК Еталон
 • СК Оранта
 • СК Провіта