Безпека

Забезпечення безпеки — це не тільки потреба, але і можливості для розвитку бізнесу

Забезпечення високого рівня безпеки вашої ІТ-інфраструктури завжди є важливим завданням. І з кожним днем важливість захисту інформаційних систем тільки зростає. Для підвищення ефективності операцій і збільшення ринкової частки підприємства розширюють свої процеси взаємодії. Проте одночасно зростають потенційні погрози і ризики — і отже, зростає потреба в чіткій, заснованій на політиках, системі безпеки.

На даний час завдання забезпечення безпеки ускладнюється впливом наступних чинників:
  • Швидке зростання числа користувачів ускладнює роботу адміністраторів, які повинні управляти ними, відкриваючи і закриваючи доступ до ресурсів,
  • Гетерогенні системи, застосування і системи, які зберігають неузгоджену ідентифікаційну інформацію про користувачів, містять дані, яким ви не можете довіряти,
  • Вразливість інформаційних систем для внутрішніх і зовнішніх погроз безпеці може підірвати репутацію вашої компанії і понизити рівень довіри до неї,
  • Необхідність дотримання нормативних вимог і забезпечення аудиту примушує вас впроваджувати надійні політики контролю бізнес-діятельності і зберігання даних.

Отже, яким чином, враховуючи такі численні складнощі, ви можете скоротити витрати на забезпечення безпеки інформаційних систем і понизити рівень погроз? Ви зможете це зробити тільки в тому випадку, якщо знайдете ефективні способи інтеграції інформації, людей, знань і інфраструктури — в масштабах всього підприємства. Здійсніть централізацію і автоматизацію процесів забезпечення безпеки, і тоді ваша інфраструктура дозволить вам проводити безліч ініціатив по успішному розвитку бізнесу. Крім того, єдина стратегія безпеки допоможе вам задовольняти зростаючі потреби, пов'язані з дотриманням нормативних вимог.

Оскільки дотримання вимог стає невід'ємною частиною щоденних ІТ-операцій, ви повинні розробити зрозумілі політики безпеки, забезпечувати виконання операцій відповідно до цих політик і використовувати засоби аудиту для оцінки рівня відповідності цим політикам.