Віадук-CRM, розробка компанії Віадук-Телеком

Робота із Замовниками (не має значення, в якій галузі Ви працюєте) передбачає регулярну актуалізацію контактної інформації, обмін даними, виконання інших дій (дзвінки, презентації, підготовка документів). Для успішного ведення бізнесу необхідне неухильне виконання принципу "облік і контроль". Враховуючи ці передумови і наш досвід використання CRM-систем зарубіжних фірм, ми створили адаптоване для нашого ринку рішення (Віадук-CRM).

Система Віадук-CRM створена для ефективної взаємодії менеджерів з продажів між собою і для координації їх зусиль по взаємодії з клієнтами. Більшість постачальників CRM-рішень пропонують достатньо схожу базову функціональність (інформація про клієнтів і контакти, прогнозування продажів, відповіді на запити клієнта, «ведення» клієнта і т.ін.), проте наше рішення відрізняє більш простий рівень взаємодії всередині і поза компанією.


Переваги на рівні платформи/архітектури
Можливість використання існуючої технічної бази і тих інвестицій, які компанія вже внесла в інформаційні технології. Використання передових визнаних технологій Lotus Notes, DB2, WebSphere, Java, CORBA, XML, TAPI. Система відрізняється відкритою архітектурою, гетерогенністю середовищ (IBM, NT, SUN), зручною роботую зі структурованими і неструктурованими даними.
Переваги на рівні функціональності
Повний діапазон необхідної функціональності. Можливість роботи з системою для географічно розподілених користувачів - могутній засіб контролю над процесом продажів.
Наше рішення призначене для використання в організаціях різних типів
Скрізь, де важливе поліпшення якості роботи з клієнтами, необхідна ефективна взаємодія і координація між співробітниками відділів компанії, залучених в процес роботи з клієнтами. Також система може використовуватися там, де клієнтам пропонуються комплексні послуги і продукти, розроблені за індивідуальними специфікаціями.
Сфера застосування рішення Віадук-CRM не обмежується рамками тієї або іншої галузі. Оскільки модулі системи легко конфігуруються і настроюються під вимоги замовника, користувачами системи можуть бути компанії різних профілів, зокрема банки, страхові компанії, промислові, торгові, телекомунікаційні компанії; галузь високих технологій, охорона здоров'я, туристичні агентства, сервісні компанії і багато інших.


Використання Віадук-CRM з одного боку передбачає взаємодію всередині команди продавців (електронна пошта, календар, новини, чат та ін.), а з іншого боку залучає самих клієнтів (дискусійні групи, сумісні проекти, система «питання і відповіді», доступ на сайт компанії в режимі «самообслуговування»). Це пов'язано з тим, що будь-яка CRM-система є певним набором взаємодіючих компонентів. Часто деякі з них вже є частиною існуючої інформаційної інфраструктури підприємства, наприклад система електронної пошти, Web, реляційна база даних. Відкрита архітектура рішень і дотримання промислових стандартів дозволяє нам стикуватися з компонентами, які вже працюють у замовника. Більшість інших рішень CRM або не належать до класу «відкритих» рішень, або не дотримуються промислових стандартів, що позначається на тривалості і вартості впровадження, а також обмежує можливості системи.

Переваги з погляду зручності користувачів

Зручність отримання нової інформації – автоматичні повідомлення по електронній пошті дозволяють негайно інформувати користувача про появу нових даних або запитів і своєчасно реагувати на них. Весь обмін інформацією – повідомлення електронної пошти, листи, обмін думками в режимі реального часу – відбувається з прив'язкою до тієї теми, яка послужила приводом цього спілкування, наприклад, рекламація замовника, можливість укладання котракту та ін. Вся взаємодія з клієнтом зберігається в одному місці, включаючи повну історію взаємодій з клієнтом, вхідну і вихідну електронну пошту, журнали обміну думками. Доступ до бази знань компанії з можливістю направити запит фахівцеві без необхідності вказувати конкретну особу – система автоматично направить запит потрібному фахівцеві.
Ведення єдиного календаря для всіх подій, як пов'язаних, так і не пов'язаних з CRM.
Підтримується єдиний інтерфейс для всіх інструментів користувача – електронної пошти, системи CRM, календаря.

Особливості нашого рішення:
  • Можливість взаємодії і координації різних служб
  • Інтегроване середовище взаємодії
  • Переваги на рівні платформи/архітектури Lotus Notes
  • Кероване розмежування доступу до інформації про клієнта і пов'язаних з ним подій
  • Низька вартість
  • Швидкість впровадження
  • Наявність локалізованих версій