Управління бізнес-сервісами

Сучасні ІТ-середовища складні і нерідко побудовані на базі платформ і ресурсів декількох виробників. Розуміння значущості окремих ІТ-ресурсів дає уявлення лише про невелику частину загальної картини. Для серйозного підвищення віддачі від вкладень в ІТ необхідне розуміння впливу кожного ресурсу на підтримувані застосування і бізнес-процеси.

Бізнес за вимогою потребує виявлення і використання взаємозв'язків ІТ і бізнес-процесів з максимальною ефективністю. Подібні взаємозв'язки стають ключовим чинником забезпечення оперативності, дозволяючи бізнес-процесам визначати рішення і пріоритети у сфері ІТ. Без них компанія практично не може отримати інформацію про те, як впливають на кожен бізнес-процес ті чи інші ресурси. Чи знаєте ви, які бізнес-процеси можуть порушитися у разі збою певного Web-сервера?

Рішення IBM Tivoli Business Service Management допомагають зрозуміти, як продуктивність і готовність ІТ-ресурсів впливає на застосування, процеси і служби, які підтримують ваш бізнес. Ці рішення дозволяють призначити максимальні пріоритети в ІТ-системі процесам, які мають найбільше значення для бізнесу, а не найбільш проблемним складовим. У разі збою або простою процеси, які забезпечують отримання прибутку, такі як обробка замовлень, отримують пріоритет перед внутрішніми процесами, такими як облік кадрів.

Рішення IBM Tivoli Business Service Management дозволяють погоджувати повсякденне управління операціями з пріоритетами бізнесу, задавати і підтримувати рівні сервісу, реалізувати попереджуюче управління інфраструктурою електронного бізнесу і створювати звіти для поліпшення інформованості і продуктивності керівників компаній-підрозділів, що користуються послугами ІТ-служби.