Курси IBM Lotus Domino/Notes

Для администраторів
Hide details for N7D750. IBM Lotus Domino 6/6.5: Базові концепції програмного продуктуN7D750. IBM Lotus Domino 6/6.5: Базові концепції програмного продукту

Тривалість
1 день / 8 ак. годин

Опис курсу
Курс орієнтований на слухачів, бажаючих освоїти адміністрування програмного продукту IBM Lotus Domino 6/6.5.
Мета навчання - ознайомлення з базовими концепціями, архітектурою і компонентами програмного продукту IBM Lotus Domino 6/6.5, а також підготовка до його глибшого вивчення.

Вимоги до слухачів
 • Знання основ мережевих технологій і протоколу TCP/IP
 • Досвід роботи з клієнтом Lotus Notes 6/6.5

Програма курсу

Урок 1: Архітектура Notes/Domino
 • Архітектура і компоненти системи
 • Notes/Domino
 • Бази даних Notes/Domino
 • Каталог Domino (Domino Directory)
 • Функціональність сервера Domino
 • Короткий огляд завдань
 • Адміністрування Domino
 • Використання Domino Administrator
 • Робота з Online Help
 • Навігація в Domino Administrator
   • Закладка People and Groups
   • Закладка Files
   • Закладка Server
   • Закладка Messaging
   • Закладка Replication
   • Закладка Configuration
 • Параметри настройки Domino Administrator
 • Вправа для вивчення середовища Domino

Урок 2: Модель безпеки Notes/Domino
 • Модель безпеки Notes/Domino
 • Термінологія Domino
 • Що таке домени (Domains) і організації Organizations) Domino
 • Що таке ієрархічна схема іменування (Hierarchical Naming)
 • Визначення організаційних одиниць (Organizational Units)
 • Визначення імен серверів (Server Names)
 • Визначення імен користувачів (User Names)
 • Планування ієрархічної схеми іменування
 • Вправа по розробці ієрархічної схеми іменування
 • Огляд безпеки сервера Domino
 • Сертифікати і ID-файли
 • Використання сертифікатів в процесі аутентифікації
 • Контроль доступу до ресурсів сервера Domino
 • Контроль доступу до сервера з використанням груп
 • Таблиця управління доступом (ACL) бази даних
 • Параметри безпеки клієнта Notes

Урок 3: Архітектура поштової системи Notes/Domino

 • Архітектура поштової системи Notes/Domino
 • Що таке пойменована мережа Domino (Domino Named Network)
 • Протоколи передачі пошти
 • Компоненти поштової системи Domino
 • Передача пошти
 • Визначення топології передачі пошти

Урок 4: Реплікації Notes/Domino

 • Типи і принцип роботи реплікацій в Notes/Domino
 • Реплікація на рівні полів
 • Робота з реплікою бази даних
 • Перевірка успішності реплікації
 • Визначення стратегії реплікацій
 • Розклад реплікацій
 • Практичне освоєння стратегії реплікацій

Урок 5: Інші можливості Notes/Domino
 • Огляд стандартних сервісів Domino
 • Короткий огляд SSL, S/MIME і Certificate Authority (CA) стосовно Domino
 • Короткий огляд кластерів Domino (Clustering) і можливості установки декількох серверів Domino на один комп'ютер (Partitions)

Hide details for N7D760. IBM Lotus Domino 6/6.5: Створення інфраструктуриN7D760. IBM Lotus Domino 6/6.5: Створення інфраструктури

Тривалість
2 дня / 18 ак. годин

Опис курсу
Курс орієнтований на слухачів, які відповідають за розгортання інфраструктури IBM Lotus Domino 6/6.5, установку і настройку поштових служб, як в корпоративній мережі, так і в інтернет оточенні.

Вимоги до слухачів
 • Знання основ мережевих технологій і протоколу TCP/IP
 • Досвід роботи з клієнтом Lotus Notes версії 6/6.5
 • Необхідні знання по курсу «IBM-750. IBM Lotus Domino 6/6.5: Базові концепції програмного продукту»

Програма курсу

Модуль A: Встановлення середовища Domino

Урок 1: Використання плану розгортання
 • Обговорення етапів планування середовища Domino
 • План розгортання середовища Domino на прикладі організації Worldwide Corporation
Урок 2: Встановлення першого сервера і робочої станції адміністратора
 • Вибір типу сервера Domino
 • Встановлення програмного забезпечення сервера Domino
 • Встановлення програмного забезпечення робочої станції адміністратора
 • Домен в організації Worldwide Corporation
 • Як встановити перший сервер Domino
 • Як захистити ID-файл сертіфікатора
 • Структура організації Worldwide Corporation
 • Ієрархічна схема іменування в організації Worldwide Corporation
 • Використання журналу сертифікації (Certification Log)
 • Призначення ролей адміністраторам

Урок 3: Встановлення додаткових серверів в домені
 • Підготовка до установки додаткових серверів
 • Огляд структури Domino Directory
 • Встановлення додаткових серверів
 • Видалення пароля ID-файлу сервера за допомогою Nlnotes.exe

Урок 4: Додавання клієнтів Notes
 • Створення ID-файлів сертіфікаторов організаційних одиниць
 • Огляд параметрів реєстрації користувача
 • Реєстрація користувачів
 • Встановлення робочих станцій
 • Використання Domino Administrator
 • Що таке Administration Process
 • Робота з базами в Domino Administrator
 • Користувачі і групи
 • Використання груп для спрощення адміністрування
 • Огляд управління на основі політик
 • Створення організаційної політики (Organizational Policy)
 • Створення і призначення явної політики (Explicit Policy)
 • Перегляд і призначення політик існуючим користувачам
 • Створення захищених копій ID-файлів і відновлення забутих паролів
 • Вправа для вивчення способів реєстрації користувачів
 • Стислий огляд підтримуваних платформ і системних вимог


Модуль B: Налаштування засобів адміністрування середовища Domino

Урок 5: Налаштування засобів адміністрування серверів
 • Параметри налаштування Domino Administrator
 • Управління кольором повідомлень на консолі сервера
 • Управління доступом до сервера
 • Активізація змін в полях, які відповідають за доступ до сервера
 • Рівні доступу адміністраторів до сервера
 • Налаштування протоколювання роботи сервера

Урок 6: Реплікації системних баз Domino
 • Реплікації баз даних Domino
 • Обговорення різних топологий реплікацій
 • Створення і використання груп при реплікаціях між серверами
 • Налаштування розкладу реплікацій
 • Вправи для вивчення реплікацій баз даних


Модуль C: Налаштування інфрастуктури передачі повідомлень

Урок 7: Налаштування передачі пошти в корпоративній мережі (Intranet)
 • Огляд архітектури системи передачі пошти в Intranet на прикладі організації Worldwide Corporation
 • Як набудувати передачу пошти в Intranet
 • Огляд пойменованих мереж Domino (Domino Named Networks)
 • Використання документів типу «Підключення» (Connection Document)
 • Налаштування розкладу передачі пошти
 • Вибір формату зберігання повідомлень

Урок 8: Налаштування передачі пошти в мережі Інтернет
 • Огляд архітектури системи передачі пошти в Інтернет на прикладі організації Worldwide Corporation
 • Вибір конфігурації протоколу SMTP
 • Приклад топології передачі пошти по протоколу SMTP
 • Налаштування основних параметрів передачі пошти по протоколу SMTP
 • Налаштування інтернет-адресації
 • Перевірка функціонування передачі пошти за протоколом SMTP

Урок 9: Налаштування засобів контролю роботи поштової системи
 • Налаштування обмежень поштових потоків
 • Управління продуктивністю доставки і передачі поштових повідомлень
 • Використання декількох поштових скриньок (Mail boxes) на сервері
 • Що таке «журналювання повідомлень» (Mail Journaling)
 • Що таке поштові правила (Mail Rules)
 • Створення і активація поштових правил
 • Що таке квоти (Quotas)
 • Налаштування квот для поштових скриньок користувачів
 • Вправа для вивчення розглянутих засобів контролю
 • Політики архівації поштових файлів
 • Створення і тестування політик архівації

Модуль D: Пошук і усунення несправностей в поштовій інфраструктурі

Урок 10: Моніторинг роботи поштової системи
 • Тестування і моніторинг роботи поштової системи
 • Налаштування Message Tracking

Урок 11: Вирішення типових проблем, пов'язаних з передачею пошти
 • Тестування з'єднань, використовуваних для передачі пошти
 • Перезапуск серверної служби Router
 • Форсування передачі пошти
 • Обробка недоставленої пошти
 • Вправа для вивчення способів пошуку і усунення несправностей передачі пошти

Hide details for N7D770. IBM Lotus Domino 6/6.5: Обслуговування серверів і користувачівN7D770. IBM Lotus Domino 6/6.5: Обслуговування серверів і користувачів

Тривалість
2 дня / 17 ак. годин

Опис курсу
Курс орієнтований на фахівців, які відповідають за підтримку серверів і користувачів у вже існуючій інфраструктурі IBM Lotus Domino 6/6.5.

Вимоги до слухачів
 • Знання основ мережевих технологій і протоколу TCP/IP
 • Досвід роботи з клієнтом Lotus Notes версії 6/6.5
 • Необхідні знання за курсом «IBM-750. IBM Lotus Domino 6/6.5: Базові концепції програмного продукту» і бажані за курсом «IBM-760. IBM Lotus Domino 6/6.5: Створення інфраструктури»

Програма курсу

Модуль A: Підтримка користувачів

Урок 1: Управління користувачами і групами
 • Реєстрація користувачів
 • Огляд серверної програми Administration Process
 • Перейменування користувачів
 • Переміщення поштових скриньок користувачів на інші сервери
 • Продовження терміну дії сертифікату в ID-файлі користувача
 • Видалення користувачів
 • Зміна положення користувача в ієрархії організації
 • Що таке Roaming User
 • Використання альтернативних імен
 • Використання корпоративної ієрархії (Corporate Hierarchy)
 • Робота з групами
 • Перейменування груп
 • Видалення груп
 • Зміна приналежності до груп

  Урок 2: Управління Notes і «не-Notes» користувачами
 • Реєстрація «не-Notes» (HTTP, POP3, IMAP, LDAP) клієнтів
 • Тестування доступу користувачів до ресурсів сервера Domino
 • Оновлення програмного забезпечення робочих станцій користувачів
 • Рівні доступу адміністраторів до сервера

Модуль B: Обслуговування серверів Domino

Урок 3: Управління серверами Domino
 • Використання консолі сервера
 • Огляд варіантів резервного копіювання сервера
 • Що таке Transaction Logging
 • Що таке View Logging і Activity Logging
 • Огляд програмного продукту IBM Tivoli Analyzer for Lotus Domino
 • Автоматизація запуску програм на сервері Domino

  Урок 4: Настройка серверів Domino
 • Аутентифікація з іншою організацією
 • Огляд різних способів кросс-сертіфікациі
 • Пошук екземплярів імені сервера
 • Ліквідація сервера
 • Модифікація ID-файлу сервера
 • Рівні доступу адміністраторів до сервера

Модуль З: Моніторинг серверів Domino

Урок 5: Настройка моніторингу серверів
 • Завдання (Tasks), дані статистики (Statistics) і події (Events)
 • Бази даних і шаблони, які мають відношення до моніторингу
 • Запуск серверної програми Statistic Collector
 • Генератори подій (Event Generators)
 • Обробники подій (Event Handlers)
 • Агенти

Урок 6: Моніторинг продуктивності серверів
 • Аналіз статистичних даних
 • Використання клієнта адміністратора для моніторингу серверів (Server Monitor)
 • Використання Domino Web Administrator
 • Використання консолі Domino


Модуль D: Пошук і усунення несправностей в середовищі Domino

Урок 7: Пошук і усунення проблем з серверами
 • Використання консолі сервера у складі клієнта адміністратора для пошуку несправностей
 • Усунення проблем доступу до сервера
 • Усунення проблем при роботі завдання Administration Process
 • Усунення проблем встановлення з'єднань з серверами
 • Усунення проблем з виконанням агентів
 • Усунення проблем при реплікаціях
 • Вибір підмножини документів для реплікацій
 • Використання Replication History
 • Вирішення конфліктів реплікацій
 • Вирішення проблем, пов'язаних з таблицею управління доступом (ACL)
 • Відновлення сервера після некоректного завершення роботи

Урок 8: Пошук і усунення проблем з користувачами
 • Усунення проблем з робочим простором і базами даних
 • Усунення проблем при встановленні з'єднань з серверами
 • Усунення проблем з передачею поштиДля розробників
Hide details for N7D510. Базові навички розробки застосувань IBM Lotus Domino N7D510. Базові навички розробки застосувань IBM Lotus Domino

Аудиторією курсу є розробники застосувань, початківці в галузі розробки застосувань на платформі IBM lotus Domino

Зміст курсу
Даний курс пропонує базовий матеріал для отримання навичок програмування в середовищі IBM lotus Domino Designer 6. За допомогою лекційного матеріалу, практичних занять і лабораторних робіт студенти напрацьовують навички, необхідні для проектування елементів застосувань Domino 6.

Програма курсу

Модуль А. Общий огляд IBM lotus Domino 6 і Domino Designer

Урок 1. Введення в технології IBM lotus Domino 6
 • Що таке IBM lotus Domino 6
 • Знайомство з базою даних Domino
 • Створення бази даних Domino
 • Створення копій баз даних, які використовуються в курсі
 • Як Domino зберігає інформацію
 • Знайомство із структурою Note
 • Вправа: аналіз документів бази даних
 • Використання клієнта Notes для роботи з застосуваннями
 • Використання Web browser для роботи з застосуваннями
Урок 2. Загальний огляд Domino Designer 6
 • Доступ до дизайну бази даних
 • Доступ до елементів структури
 • Настройка середовища Domino Designer 6
 • Файли баз даних, використовувані в курсі


Модуль В. Работа з елементами структури

Урок 3. Робота з елементами структури
 • Визначення Форм
 • Проектування Форм
 • Створення Форм
 • Додавання тексту у Форму
 • Попередній перегляд
 • Додавання таблиць у Форму
 • Створення полів
 • Робота з текстовими даними
 • Робота з числовими даними
 • Робота з даними час-дата
 • Використання прихованої інформації
 • Вправа: використання бази даних і форми, яка містить таблицю і поля

Урок 4. Робота з представленнями
 • Знайомство з представленнями
 • Проектування представлень
 • Створення представлень
 • Вибір документів для представлення
 • Відображення інформації в колонках в представленнях.
 • Організація документів в представленнях
 • Форматування представлення
 • Вправа: створення представленнями з категоріями
Урок 5. Робота із сторінками
 • Знайомство зі сторінками
 • Різниця між формами і сторінками
 • Створення сторінки
 • Визначення властивостей сторінки
 • Включення графіки
 • Використання загальних ресурсів (Shared Resources)
 • Використання графічних ресурсів
 • Знайомство з секціями
 • Створення секцій
 • Вправа: створення сторінки

Модуль С. Программирование додатків IBM Lotus Domino

Урок 6. Знайомство з мовою формул
 • Робота з мовою формул
 • Обробка подій
 • Обчислення і порівняння значень
 • Робота з @-функциями
 • Форматування коду і використання коментарів у формулах
 • Вправа: інтерпретація формул
Урок 7. Використання формул у Формах
 • Додавання коду у Форму
 • Створення заголовка вікна
 • Відображення обчислюваних значень
 • Вправа: створення динамічного заголовка для форми Policy
 • Збереження обчислюваних значень
 • Перетворення введених даних
 • Перевірка введених даних
 • Вправа: автоматизація введення даних і форматування
 • Робота із списками
 • Обчислення списку вибору для полів
 • Взаємодія з користувачем
 • Створення коду з можливістю повторного використання

Модуль D. Додаткові можливості елементів структур

Урок 8. Додаткові можливості Форм
 • Робота з шарами
 • Позиціонування шару
 • Приховування шару
 • Робота з підформами
 • Робота із загальними полями
 • Наслідування інформації
 • Створення зв'язаних форм
 • Вправа: створення форм Питання-Відповідь в базі даних Policies
Урок 9. Додаткові можливості представлень
 • Створення форм вибору документів
 • Об'єднання значень в колонках уявлень
 • Створення ієрархічного представлення
 • Відображення документів-відповідей в представленні
 • Вправа: відображення документів Питання-Відповідь в представленні

Модуль E. Автоматизація дій

Урок 10. Використання дій
 • Знайомство з діями
 • Робота з діями
 • Загальні дії
 • Управління відображеннями дій
 • Активні області
 • Вправа: автоматизація дій в застосуванні Policies
Урок 11. Використання агентів для оновлення документів
 • Знайомство з агентами
 • Проектування агентів
 • Створення агентів
 • Вправа: оновлення існуючих документів

Модуль F. Забезпечення захисту інформації

Урок 12. Визначення доступу до бази даних
 • Безпека бази даних
 • Робота з рівнями доступу
 • Додаткові настройки рівнів доступу
 • Настройка додаткових обмежень за допомогою типів користувачів
 • Вправа: настройка обмежень доступу до бази даних
Урок 13. Доступ до елементів бази даних
 • Настройка ролей в базі даних
 • Використання ролей для визначення обмежень доступу користувачів
 • Вправа: створення ролей
 • Управління доступом до документів в базі даних

Урок 14: Підготовка і розгортання додатків
 • Підтримка працездатності баз даних.
 • Шаблони баз даних.
 • Використання майстра шаблонів.
 • Вправа: Створення шаблону бази даних і його використання.
 • Реплікація баз даних.
 • Контроль над реплікацією
 • Створення реплік.
 • Вправа: "Нанесення" нового дизайну на застосування.

Hide details for N7D520. Розробка динамічних Web застосувань в IBM Lotus DominoN7D520. Розробка динамічних Web застосувань в IBM Lotus Domino

Цільова аудиторія
Цільова аудиторія курсу - розробники застосувань Domino, які планують застосовувати засоби і інструменти Domino для створення динамічних веб застосувань.

Зміст курсу
Даний курс розширює навики розробки застосувань у студентів, навчаючи їх застосуванню засобів Domino для створення динамічних веб застосувань. Слухачі навчаться ефективно використовувати різні елементи дизайну для створення веб сторінок. Вони також навчаться застосовувати такі мови програмування як JavaScript і Java. Слухачам не обов'язково мати навички програмувати на даних мовах для розуміння, як і де їх застосувати з найбільшою ефективністю. В курсі також освітлюються питання застосування XML і XSL для інтеграції в системи підприємств. А також в курсі розглядаються питання безпеки в середовищі Domino.

Тривалість курсу
Триденний курс. Лекції і практичні занятия з інструктором.

Теми
Розміщення інформації і навігація в сторінках
   Опис HTML сторінки і її формат
   Переваги таблиць і їх можливості
   Створення статичних і динамічних посилань в Domino
Огляд можливостей застосування полів у веб застосуваннях
   Як різні типи полів перетворюються на веб
   Робота з прихованими полями
   Ефективне застосування загальних полів
   Створення HTML полів на сторінках за допомогою обчислюваного тексту
   Застосування поля $$Return для формування відповідей і перенаправлення
Покращення веб сторінок за допомогою представлень
   Впровадження представлення в форму або сторінку
   Використання @Functions для створення елементів управління представленням
   Використання елементів вибору HTML для відображення окремих категорій представлень
   Створення шаблонів представлень
   Застосування параметрів відображення представлень (&Start &Count)
   Настройка представлень для застосування в сторінках
   Застосування HTML в представленнях
Створення і застосування наборів рамок (розкладок)
   Побудова зручних розкладок
   Налаштування цільових рамок документа
   Управління взаємодією рамок
   Поради по застосуванню рамок і уникненню помилок
Персоналізація використання веб сайту
   Застосування профільних документів для персоналізації роботи з сайтом
   Застосування профільних документів для персоналізації різних типів користувачів
   Зберігання інформації користувача в профільних документах
Використання XML і XSL на веб сайті
   Визначення XML термінів: Схема, Перевірений XML, коректно сформований XML (Schema, Validated XML, Well-formed XML)
   Створення коректного XML документа
   Використання можливостей імпорту/експорту даних в Domino
   Застосування трансформації XML для відображення даних
Доступ до реляційних БД за допомогою DECS і DCRs
   Створення підключень до даних (Data Connection Records)
   Застосування DCR для доступу до реляційних даних
   Інтеграція даних з різних джерел на одній сторінці
Застосування агентів на веб-сайті
   Застосування структури подій до документів, відображених в броузері
   Вибір найбільш відповідної мови для веб агентів
   Створення і використання веб агента на LotusScript
   Передача даних з веб сторінки в агента
Перевірка даних за допомогою JavaScript
   Використання JavaScript для доступу до даних в полі
   Створення JavaScript коду для перевірки даних в полі
   Створення сторінки перенаправлення на JavaScript
Налаштування і форматування даних за допомогою Java Server Pages (JSP)
   Визначення JSP
   Коли застосовувати JSP
   Як JSP пов'язані з даними з Domino
   Використання бібліотеки тегів Domino (Domino JSP tag library) для форматування і відображення даних Domino
Застосування Java на веб сайті
   Як Java може застосовуватися на сайті
   У яких випадках використовувати Java
   Як застосовувати LS2J
   Впровадження простого об'єкту Java у веб сторінку
   Визначення сервлетів
Додавання інтерактивності на сайт за допомогою IBM Lotus Sametime
   Важливість інтерактивності сайту
   Знайомство з Sametime API
   Впровадження власного Java аплета Sametime в веб сторінку
Захист веб сайту
   Особливості захисту веб застосування порівняно з Notes
   Перевірка бази даних на відсутність дірок в безпеці
   Пошук і усунення помилок в захисті сайту


Hide details for N7D530. Розробка застосувань для IBM Lotus Domino. Середній рівеньN7D530. Розробка застосувань для IBM Lotus Domino. Середній рівень

Цільова аудиторія
Курс Developing IBM Lotus Domino Applications: Intermediate Skills розрахований на розробників, які мають досвід в створенні або модифікації простих застосувань в IBM Lotus Domino Designer.
Попередні вимоги включають:
досвід роботи з застосуваннями IBM Lotus Notes
володіння знаннями в рамках курсу "N7D510. Базові навички розробки застосувань IBM Lotus Domino" або рівнозначного йому.
мінімум 3 місяці досвіду роботи в області розробки застосувань IBM Lotus Domino.

Опис курсу

Курс базується на знаннях і навичках, отриманих після прослуховування курсу "N7D510. Базові навички розробки застосувань IBM Lotus Domino". На лекціях інструкторів і практичних заняттях студенти навчаться використовувати IBM Lotus Domino Designer 6 для створення складних (включаючих декілька баз даних) застосувань.
Курс розкриває додаткові можливості програмування на макромові @formula, включаючи цикли, обробку помилок і взаємодію застосувань з користувачем.
Курс також розкриває різні методи роботи з даними поза застосуваннями IBM Lotus Domino, включаючи інші застосування і реляційні бази даних. Також розкриваються питання додавання функцій документообігу (workflow) для маршрутизації документів і нотифікації користувачів про необхідність виконання дій з документом, питання інформаційної безпеки, шифрування.
В курсі також розглянуті навігаційні елементи - посилання, структури і набори рамок, які об'єднують в єдине ціле різні елементи застосування і дозволяють користувачам швидко і легко знаходити потрібну їм інформацію.

Курс є лекційними і практичними заняттями з інструктором.
Тривалість курсу 3 дні (24 години)

Мета курсу

Метою курсу є надання розробникам досвіду і знань в області розробки застосувань в середовищі IBM Lotus Domino Designer з використанням нових функцій.

Основні теми

Додаткові можливості @ формул

   Створення циклів у формулах
   Використання формул для взаємодії з користувачем
   Робота з текстовими даними і списками у формулах
   Додавання перевірки помилок
Додаткові можливості проектування представлень
   Приховування колонок представлень
   Використання квітів і графіки в представленнях
   Використання вбудованих представлень
   Створення календарних представлень
Додаткові можливості доступу до даних
   Робота з базами даних Domino з @DbColumn, @DbLookup, і @PickList
   Створення документів - профілів
   Доступ до даних документа профілю
   Робота з даними не Domino data за допомогою ODBC
   Знайомство з DECS для роботи даними не Domino
   Використання Data Connection Resources (DCRs) для роботи даними не Domino
Маршрутизація даних
   Відправка повідомлень користувачам з застосувань
   Створення БД вхідної пошти і документа mail-in database в АК
   Використання @MailSend для автоматичної маршрутизації документів
   Відстежування документів в процесі документообігу
Захист даних
   Обмеження доступу до документа і його секцій
   Шифрування даних в документах і поштових повідомленнях
   Підписання документів і керованих секцій ЕЦП
Побудова навігаційної структури
   Створення і використання посилань
   Робота зі структурами
   Створення набору рамок
Використання WEBDAV для роботи з ресурсами БД Domino
   Конфігурація БД для роботи з підключеннями WEBDAV
   Підключення WEBDAV клієнта до БД Domino
   Доступ до елементу структури БД Domino за допомогою WEBDAV клієнта
Використання синопсису для оцінки і документування застосування
   Створення синопсису бази даних
   Пошук інформації в синопсисі
   Использование синопсиса для оценки и документирования приложения.
     Создание синопсиса базы данных
     Поиск информации в синопсисе
  Hide details for N7D540. Використання мови LotusScript в застосуваннях IBM Lotus DominoN7D540. Використання мови LotusScript в застосуваннях IBM Lotus Domino

  Цільова аудиторія
  Цільова аудиторія курсу - розробники застосувань, які використовують мову LotusScript в застосуваннях IBM Lotus Domino.

  Опис курсу
  Студенти вивчатимуть техніку програмування на LotusScript в процесі навчання роботі з об'єктами і вивченням об'єктної моделі Domino.
  У даному курсі:
  • Знайомство студентів з мовою LotusScript
  • Інструкція по витяганню властивостей бази даних
  • Основи використання відладчика LotusScript
  • Використання методів об'єкту NotesDatabase
  • Проходження об'єктної моделі Domino до класу ACL

  Навики роботи з Document Object Model постійно вдосконалюються в процесі вивчення студентами фонових класів і класів переднього плану.

  По завершенню даного курсу студенти повинні вміти:
  • Писати код LotusScript, який оперує об'єктною моделлю (Domino Object Model) і отримує дані від об'єктів
  • Писати код LotusScript, який дозволяє працювати з даними в застосуваннях Domino
  • Вибирати кращий спосіб виконання коду
  • Використовувати відладчик LotusScript і перехоплення помилок для відладки
  • Використовувати бібліотеки для повторного використання коду

  Програма курсу

  Введення в LotusScript: де і коли його використовувати
  Опрацювання таких навичок програмування:
  • декларація змінних
  • привласнення значень
  • використання циклів
  • використання масивів
  • використання умовних виразів
  • перетворення типів даних
  • отримання об'єктів
  • отримання інформації про базу даних
  • використання відладчика LotusScript
  • перехоплення і обробка помилок
  • робота з класами переднього плану для управління об'єктами користувацького інтерфейсу
  • робота з фоновими класами для управління даними в документах
  • створення і розсилка зведених документів
  • взаємодія з користувачем для введення даних і їх обробка
  • використання бібліотек LotusScript


  Для користувачів

  ND150 Lotus Notes R6 для користувачів
  Moving to IBM Lotus Notes 6


  ND210 Додаткові можливості Lotus Notes R6
  Maximizing Your Productivity with IBM Lotus Notes 6 for Power Users