Управління застосуваннями

Рішення для комплексного управління застосуваннями

Рішення IBM Tivoli для управління композитними застосуваннями допомагає швидко виявити і усунути критичні для ведення бізнесу проблеми з продуктивністю транзакцій. Можливості попереджуючого моніторингу великомасштабних систем і своєчасного усунення «вузьких місць» дуже важливі для бізнесу за вимогою і здатні підвищити готовність Web-застосуваннь, портальних рішень і рішень, створених на базі архітектури SOA. Користувачі отримують можливість візуально прослідкувати хід виконання всієї транзакції, від її початку до завершення, що дозволяє швидко локалізувати джерело проблем. Потім за допомогою функцій глибинної діагностики, які працюють в режимі реального часу, можна виявити першопричину виникнення проблеми.Діагностика на рівні методів дозволяє передавати архітекторові або розробникові конкретні проблеми, виявлені в програмному коді, для їх оперативного виправлення.

Бізнес-процеси все більше залежать від багаторівневих композитних застосувань, використовуючих бізнес-логіку і дані різноманітних ресурсів Web-серверів, серверів J2EE-застосувань, інтеграційного проміжного ПЗ і успадкованих систем. Проте побудова, виконання і підтримка композитних застосувань в таких складних комплексних середовищах стає все більш важким завданням. При використанні традиційних інструментальних засобів багато проблем часто залишаються навіть не виявленими до тих пір, поки на них не поскаржаться користувачі.

Дане рішення допомагає усувати проблеми з продуктивністю багатоплатформених J2EE-застосувань, сервера застосувань WebSphere Application Server, порталу WebSphere Portal, застосувань WebSphere MQ, WebSphere Business Integration Message Broker, WebSphere InterChange Server, BEA WebLogic, CICS і IMS, SAP NetWeaver іmySAP Applications.

Рішення Tivoli для управління застосуваннями допомагає:
  • Своєчасно виявляти і попереджати виникнення проблем з продуктивністю для кінцевих користувачів
  • Підтверджувати рівень сервісу транзакцій з погляду кінцевого користувача
  • Швидко ізолювати, виявляти і усувати проблеми в роботі застосувань
  • Забезпечити комплексне управління роботою критичних для бізнесу багатоплатформених застосувань (розподілених і для z/OS) і підсистем (J2EE, CICS, IMS і т.п.)
  • Підвищити готовність застосувань
  • Усунути проблеми в ході розробки і тестування застосувань
  • Підвищити продуктивність роботи співробітників завдяки швидшому виявленню і вирішенню проблем
  • Скоротити витрати на експлуатацію і технічну підтримку

Рішення Tivoli охоплюють всі три напрями ефективного управління застосуваннями:
  • Транзакції – час відгуку і ізоляції проблеми відповідно до рівня сервісу IBM Tivoli Composite Application Manager for Response Time Tracking – швидко виявляє «вузькі» місця і ізолює джерела їх появи . IBM Tivoli Composite Application Manager for SOA – управляє і контролює веб - сервіси
  • Застосування – глибинна діагностика і можливість кореляції в рамках декількох підсистем IBM Tivoli Composite Application Manager for WebSphere – забезпечує діагностику для J2EE, CISC, IMS застосувань.
  • Моніторинг ресурсів – моніторинг роботи серверів застосувань і споживання ресурсів - IBM Tivoli OMEGAMON XE for WebSphere Business Integration

Запропоноване рішення дозволяє безперервно контролювати працездатність транзакцій і порівнювати реальний час відгуку із заданими граничними значеннями, сигналізуючи про ситуації зниження продуктивності для кінцевих користувачів. ІТ-служби можуть підтверджувати дотримання необхідного рівня обслуговування кінцевих користувачів, проводячи узгоджене тестування сервісів, вимірюючи їх час відгуку і порівнюючи результати зі встановленими стандартами обслуговування.

Корпорація IBM увійшла до «квадранта лідерів» дослідження компанії Gartner «Магічний квадрант засобів управління J2EE-серверами застосувань» (J2EE Application Server Management Magic Quadrant).

Додаткову інформацію про ефективне управління композитними додатками можна знайти на Web-сайті IBM (Eng).