Управління вимогами

Опишіть рішення за допомогою інструментів збору вимог і аналізу, які допоможуть краще зрозуміти круг проблем, виявити і здійснювати управління вимогами, що розвиваються, моделювати взаємодію з користувачами, визначити архітектуру бази даних і вести облік думок всіх зацікавлених осіб впродовж життєвого циклу проекту.

Ким би ви не були – керівником проекту, аналітиком, розробником або тестувальником – необхідність збору вимог і їх аналізу впливає на вашу роботу. Ретельно зібрані вимоги і їх грамотний аналіз допомагають понизити ризики проекту і сприяють його поступовій реалізації аж до успішного випуску готової продукції. Інструменти IBM Rational для збору вимог і їх аналізу є інтегральною складовою комплексної модульної платформи IBM Software Development Platform (PDF 427 KB), призначеної для груп розробників, створюючих бізнес-застосування, вбудовані системи і інші програмні продукти.

IBM Rational визнає, що для доведення проекту до успішного завершення розробники повинні володіти різними талантами. У кожній групі ролі і відповідальності розподілені між розробниками таким чином, щоб забезпечити успішну реалізацію проекту. Роль аналітика одна з ключових ролей в проектах по розробці програмного забезпечення або комплексних систем. Дана роль розділяється на декілька ролей в суміжних областях: проектувальник баз даних, системний інженер і бізнес-аналітик. Зважаючи на різноманітність структур розробки, одна з перерахованих позицій може бути відсутня, проте ця роль все одно повинна виконуватися членами групи.

Бізнес-аналітик: у його завдання входить виявлення і віддзеркалення потреб всіх зацікавлених в результатах проекту осіб, визначення, координація і перевірка вимог клієнтів і бізнесу, складання документованих вимог до системи, що розробляється, а також донесення інформації про вимоги до всіх учасників групи. Ці завдання можуть виконувати і фахівці, що грають інші ролі – системні аналітики, керівники проектів, керівники програм або керівники конкретних програмних продуктів.
Інструментальні засоби: IBM Rational RequisitePro і IBM WebSphere Business Integration Modeler

Архітектор ПЗ: відповідає за створення і підтримку загальної структури рішення, а також за компоновку окремих модулів системи і опис їх внутрішніх і зовнішніх інтерфейсів.
Інструментальні засоби: IBM Rational RequisitePro,IBM Rational Software Modeler, IBM Rational Software Architect

Системний інженер: відповідає за аналіз ролі створюваної системи в масштабах всього підприємства, визначення вимог до системи, виражених в термінах сервісів і нефункціональних вимог, а також визначення архітектури системи відповідно до перерахованих вимог. Ці функції можуть виконувати в рамках своїх ролей і системні архітектори. Інструментальні засоби: IBM Rational RequisitePro і IBM Rational Software Modeler

Проектувальник баз даних: відповідає за збір і координацію вимог до бази даних, їх документування, організацію і доведення інформації про ці вимоги до всіх учасників проекту, проектування архітектури бази даних, а також забезпечення відповідності БД вимогам бізнесу. Серед інших фахівців, які можуть виконувати цю роль, можна назвати аналітиків баз даних, проектувальників даних і архітекторів даних.
Інструментальні засоби: IBM Rational Rose Data Modeler і IBM Rational RequisitePro