Контроль якості програмного забезпечення

Метою розробки програмного забезпечення завжди є створення високоякісних застосувань. Але що означає термін «якісне»? Якість – це суб'єктивне враження кінцевих користувачів застосування, наскільки повно дане застосування задовольняє їх потреби. Це враження складається з думки користувачів щодо функціональності, зручності використання, надійності, продуктивності, масштабованості застосування і ряду інших характеристик. Щоб задовольнити потреби користувачів, компанії-розробники повинні поклопотатися про якість своїх застосувань з самого початку розробки – інакше час працюватиме проти успішного завершення проекту.

Забезпечення якості застосувань вимагає повної віддачі від кожного учасника проекту і виконання колективних зобов'язань. Для забезпечення якості необхідна реалізація ітеративного процесу розробки, а також використання інструментальних засобів, які допоможуть учасникам розробки автоматизувати ті аспекти своєї роботи, які найчастіше схильні до виникнення помилок, дозволяючи тим самим сконцентрувати увагу на творчих завданнях. Група тестування несе особливу відповідальність, оскільки саме вона відповідає за пошук помилок і різних якісних недоліків (функціональних, в зручності використання і т.ін.), викликаних недоробками застосування. IBM Rational задовольняє перераховані потреби, пропонуючи набір інструментальних засобів, які входять до складу комплексної модульної платформи IBM Software Development Platform (PDF 427 KB), призначеної для груп розробників, створюючих бізнес-застосування, вбудовані системи і програмні продукти.