Бізнес інтеграція

Інтеграція – це серце бізнесу за вимогою. Бізнес за вимогою – це інтеграція бізнес-процесів як усередині самої компанії, так і взаємин з основними партнерами, постачальниками і клієнтами, що дозволяє гнучко і оперативно реагувати на будь-які запити клієнтів, ринкові можливості або погрози.

Гнучкість бізнесу можлива за умови інтеграції даних, застосувань, процесів і людей як усередині компанії так і за її межами, що дозволяє отримати високу віддачу від інвестицій в ІТ, гнучко і оперативно реагувати на потреби ринку і замовників, адаптуватися до постійно змінних бізнес-умов.

IBM пропонує інтегрований набір програмних рішень, розроблених на базі відкритих стандартів і підтримуваних сервіс-орієнтованою інфраструктурою. Набір продуктів IBM WebSphere, доповнений ключовими пропозиціями інших програмних лінійок IBM, формує повний набір рішень по інтеграції, тим самим дозволяє наблизити вашу компанію до бізнесу за вимогою незалежно від її розмірів і орієнтації на галузь або потреб в інтеграції.