Електронний документообіг (Workflow)

Програмний комплекс Viaduk Workflow - спеціалізований інструментарій для розробки застосувань автоматизації бізнес-процесів, який функціонує на платформі Lotus Domino. Комплекс взаємодіючих програм Viaduk Workflow дозволяє швидко розробляти і впроваджувати процесно-орієнтовані застосування для вирішення бізнес-задач.

Автоматизація ділових процесів дозволяє організаціям упорядкувати виробничу діяльність з погляду задіювання матеріальних, тимчасових і людських ресурсів. Система організованих і зв'язаних процесів дозволяє не тільки представити діяльності у вигляді чітких описаних процесів зі входами і виходами, але й організувати ефективний управлінський контроль над виконанням. Впровадження ПК Viaduk Workflow дозволяє організаціям понизити час реакції на запити споживача і вартість обслуговування за рахунок використання уніфікованої платформи для опису, автоматизації і оновлення виробничих процесів.

Впровадження комплексу дозволяє користувачам організувати поточний і оперативний контроль над якістю послуг, які надає організація своїм споживачам і управлінських послуг, які надають керівники своїм співробітникам. Однєю із значних переваг впровадження є виявлення додаткових виробничих потужностей за рахунок виявлення прихованих і малозадіяних ресурсів.

Програмний комплекс передбачає оперативну модернізацію задіяних процесів за допомогою інтуїтивно зрозумілого адаптивного інструментарію. Це дає можливість своєчасної адаптації програмного забезпечення до інформаційних потреб бізнесу. Крім того, користувачі отримують можливість безпереривного виконання виробничих процесів. При цьому кількість виробничих помилок зменшується за рахунок визначення і документування зв'язності процесів.


Додаткова інформація:

VW.pdfВступление.rtf

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном +38 (044) 572-48-48 або електронною поштою: info@viaduk.net