MS Project 2007. Управління проектами

Hide details for Управління проектами за допомогою MS Project 2007 (Базовий курс)Управління проектами за допомогою MS Project 2007 (Базовий курс)

Рівень аудиторії:
Курс призначений для користувачів, які володіють навичками роботи в Microsoft Windows 2000.
Мета курсу:
Навчання слухачів навичкам застосування Microsoft Project 2000/2002/2003/2007 стандартної редакції для управління проектами.

Тривалість курсу: 16 академічних годин

Програма курсу

Вступ.
Визначення проекту. Проектна і операційна діяльність в рамках організації. Завдання, які вирішує система управління проектами.

Базові принципи управління проектами.
Проектний трикутник. Ресурси проекту. Витрати проекту. Тривалість проекту. Декомпозиція робіт. Завдання, фази, віхи проекту. Поняття життєвого циклу проекту.

Базові принципи роботи з даними в Microsoft Project 2003/2007.
Представлення. Зовнішні і внутрішні таблиці. Діаграми. Форми. Можливості сортування, фільтрації і групування даних в представленнях. Створення таблиць, простих і комбінованих уявлень.

Основи планування і підготовка до складання плану.
Принципи планування. Специфіка складання плану проекту в MS Project. Визначення проекту в MS Project. Настройка параметрів планування. Приклад опису проекту.

Планування робіт.
Формування списку завдань проекту. Складання скелетного плану робіт. Додавання в проект завдань, фаз і завершуючих завдань. Визначення тривалості завдань і залежностей між ними. Використання затримок і випереджень. Введення в проект інформації про обмеження по термінах виконання завдань. Завдання, що повторюються. Відображення сумарного завдання проекту.

Планування ресурсів і створення призначень.
Складання списку ресурсів проекту. Визначення ступеня можливої участі ресурсів в проекті. Визначення параметрів призначень. Особливості планування призначень для співробітників і матеріальних ресурсів. Принципи розподілу завантаження ресурсу під час виконання завдання. Взаємозв'язок призначень з різними типами завдань.

Планування вартості проекту.
Методики планування вартості проекту. Типи ставок, таблиці норм витрат. Визначення вартості ресурсів, призначень і завдань. Методи нарахування витрат.

Аналіз і оптимізація плану проекту.
Аналіз календарного плану проекту. Методи критичного шляху і PERT-аналіз. Методи скорочення і збільшення тривалості проекту. Аналіз і оптимізація завантаження ресурсів. Ручне і автоматичне вирівнювання завантаження ресурсів. Аналіз витрат. Методи скорочення і збільшення проектних витрат.

Узгодження плану проекту: експорт даних.
Вставка даних таблиць і зображень діаграм MS Project в інші документи. Друк плану проекту.

Відстежування проекту.
Базовий, проміжний і поточний плани проекту. Збереження, зміна і видалення даних базового і проміжного планів. Методи відстежування проекту. Установка відсотка виконання етапу на діаграмі Gantt. Перевпорядковування незавершених етапів. Порівняння поточного стану робіт з базовим планом. Збереження базового плану для проекту або дистанційних завдань.

Аналіз ходу робіт.
Методики, вживані для відстежування проекту в MS Project. Аналіз ходу робіт проекту за допомогою лінії ходу виконання. Аналіз ходу проектних робіт по методу освоєного об'єму. Аналіз трендів освоєного об'єму.
Hide details for Управління проектами за допомогою MS Project 2007 (Розширений курс)Управління проектами за допомогою MS Project 2007 (Розширений курс)

Аудиторія:
Курс призначений для користувачів, які мають досвід роботи в Microsoft Windows 2000 і Microsoft Office 2000.

Мета курсу:
Навчання слухачів навичкам застосування Microsoft Project 2003 стандартних редакції для управління проектами.


Тривалість курсу: 32 академічні години

Програма курсу

Ступ.
Визначення проекту. Проектна і операційна діяльність в рамках організації. Завдання, які вирішує система управління проектами.

Базові принципи управління проектами.
Проектний трикутник. Ресурси проекту. Витрати проекту. Тривалість проекту. Декомпозиція робіт. Завдання, фази, віхи проекту. Поняття життєвого циклу проекту.

Базові принципи роботи з даними в Microsoft Project 2003.
Представлення. Зовнішні і внутрішні таблиці. Діаграми. Форми. Можливості сортування, фільтрації і угрупування даних в представленнях. Створення таблиць, простих і комбінованих представлень.

Основи планування і підготовка до складання плану.
Принципи планування. Специфіка складання плану проекту в MS Project. Визначення проекту в MS Project. Настройка параметрів планування. Приклад опису проекту.

Планування робіт.
Формування списку завдань проекту. Складання скелетного плану робіт. Додавання в проект завдань, фаз і завершуючих завдань. Визначення тривалості завдань і залежностей між ними. Використання затримок і випереджень. Введення в проект інформації про обмеження по строках виконання завдань. Завдання, які повторюються. Відображення сумарного завдання проекту.

Планування ресурсів і створення призначень.
Складання списку ресурсів проекту. Визначення ступеня можливої участі ресурсів в проекті. Визначення параметрів призначень. Особливості планування призначень для співробітників і матеріальних ресурсів. Принципи розподілу завантаження ресурсу під час виконання завдання. Взаємозв'язок призначень з різними типами завдань.

Детальний опис завдань і ресурсів проекту.
Коди структурної декомпозиції робіт і настроювані коди структури. Настроювані поля і формули, документи і гіперпосилання. Опис організаційної структури ресурсів.

Планування вартості проекту.
Методики планування вартості проекту. Типи ставок, таблиці норм витрат. Визначення вартості ресурсів, призначень і завдань. Методи нарахування витрат.

Аналіз і оптимізація плану проекту.
Аналіз календарного плану проекту. Методи критичного шляху і PERT-аналіз. Методи скорочення і збільшення тривалості проекту. Аналіз і оптимізація завантаження ресурсів. Ручне і автоматичне вирівнювання завантаження ресурсів. Аналіз витрат. Методи скорочення і збільшення проектних витрат.

Аналіз структури витрат проекту.
Принципи аналізу структури витрат. Аналіз співвідношення витрат на фази проекту, структурні підрозділи. Таблиці норм
витрат, профіль завантаження.

Узгодження плану проекту: експорт даних.
Вставка даних таблиць і зображень діаграм MS Project в інші документи. Роздрук плану проекту.

Відстежування проекту.
Базовий, проміжний і поточний плани проекту. Методики, вживані для відстежування проекту в MS Project. Аналіз ходу робіт проекту за допомогою лінії ходу виконання. Аналіз ходу проектних робіт по методу освоєного об'єму. Аналіз освоєного об'єму.

Аналіз ризиків проекту.
Принципи аналізу ризиків. Підготовка і проведення аналізу бюджетних, ресурсних і загальнопроектних ризиків.

Використання загального пулу ресурсів.
Планування проектів з використанням загального пулу ресурсів. Облік завантаження ресурсів в різних проектах організації.

Управління настроюваними елементами.
Управління представленнями, формами, панелями інструментів, фільтрами і таблицями. Управління настроюваними полями, кодами структури, списками значень полів. Створення користувацьких представлень, таблиць, звітів. Використання Організатора. Налаштування фільтрів з параметрами.

Шаблони проектів.
Створення і використання шаблонів. Розповсюдження шаблонів в рамках організації. Принципи роботи з глобальним шаблоном.
Hide details for Корпоративне управління портфелями і програмами проектів в MS Project 2007Корпоративне управління портфелями і програмами проектів в MS Project 2007

Аудиторія:
Курс призначений для керівників проектів і керівників проектного офісу (PMO)

Мета курсу:
Ознайомити слухачів з моделлю корпоративного управління проектами і принципами застосування MS Project в рамках підприємства.


Тривалість курсу: 8 академічних годин

Програма курсу

Вступ.
Зв'язок управління проектами з досягненням стратегічної мети організації. Завдання системи корпоративного управління проектами. Методологія і інструменти управління проектами. Проблеми впровадження методології і інструментів для управління проектами.

Опис основних особливостей Microsoft Enterprise Project Management.
Концепція корпоративного управління проектами. Архітектура MS EPM, компоненти, принципи роботи з системою. Основні можливості: корпоративне управління проектами і ресурсами, забезпечення спільної роботи над проектами.

Підготовка до управління проектами в корпоративному режимі.
Загальний опис життєвого циклу проекту. Принципи структуризації портфелю проектів, пулу ресурсів. Наповнення пулу ресурсів, корпоративні шаблони проектів, використання Консультанта. Підготовка до обліку проектної і позапроектної діяльності.

Визначення нового проекту.
Створення проекту на основі шаблону і з використанням ролевих ресурсів. Визначення основних параметрів проекту. Розміщення проекту на сервері.

Аналіз проекту, ухвалення рішення про його запуск.
Аналіз проекту на основі введених параметрів. Аналіз проекту за допомогою засобів моделювання портфелю.

Планування ресурсів проекту.
Заміна ролевих ресурсів фактичними. Принципи підбору ресурсів в проект. Використання майстра побудови команди. Використання майстра заміни ресурсів. Використання полегшеного майстра побудови команди. Включення ресурсів в проект в різних режимах.

Виконання робіт, делегування повноважень.
Сповіщення виконавців про призначення на завдання через web-інтерфейс і по електронній пошті. Отримання завдань співробітниками, ухвалення, відхилення і делегування завдань.

Звітність, інформування про зміни.
Звіт співробітників про виконання завдань. Ухвалення і відхилення звітів. Використання звітів команди: формування структури звіту, заповнення звіту співробітниками і отримання консолідованого звіту менеджером.

Спільна робота над проектом.
Спільна робота над проектними документами. Обмін інформацією про ризики і питання, що виникли в рамках проекту.
Принципи спільної роботи над документами і питаннями. Загальний web-вузол і проектні вузли. Створення бібліотек документів. Зв'язок документів і питань із завданнями проекту. Використання зручних інструментів для спільної роботи.

Управління програмами розвитку і методики управління зверху «вниз».

Визначення програми проектів.
Створення програми, визначення основних параметрів. Вибір проектів, які входять в програму за встановленими критеріями.

Запуск і виконання програми проектів.
Зв'язок проектів в програмі. Аналіз загального критичного шляху. Контроль над виконанням програми по зведених індикаторах. Перепланування проектів в програмі за допомогою Майстра заміни ресурсів.

Аналіз виконання проектів організації.
Аналіз завантаження ресурсів. Аналіз ходу робіт проектів. Зведений аналітичний аналіз портфеля проектів і пулу ресурсів за різними зрізами.

Впровадження Microsoft Enterprise Project Management в організації.
Особливості впровадження і розгортання системи Microsoft Enterprise Project Management в організації. Технічні обмеження. Можливості розширення і інтеграції.
Hide details for Основи управління проектами за стандартом ANSI PMBoKОснови управління проектами за стандартом ANSI PMBoK

Аудиторія:
Курс призначений для керівників організацій; керівників функціональних підрозділів; керівників проектних офісів (PMO), співробітників проектного офісу, менеджерів проектів; членів команди управління проектами.

Мета курсу:
Засвоїти знання по управлінню проектами - керівництво PMBOK, третє видання (Project Management Body of Knowledge), розроблене PMI (Project Management Institute).
Навчитися використовувати «кращі практики» і адаптувати їх для конкретного проекту. Ви оберете актуальний для Вашої організації проект і визначите последовтельность виконання процесів управління проектами і саме для цього проекту, розробите діаграму взаємодії процесів.


Тривалість курсу: 32 академічних години

Програма курсу

Основні поняття управління проектами.
Міжнародні стандарти по управлінню проектами (PMI)
Що таке проект, характеристики проектів
Програми, проекти у складі програми
Що таке управління проектами?
Причини успіху і провалу проектів
Проектно-орієнтовані організації

Середовище управління проектами.
Життєвий цикл проекту і життєвий цикл продукту
Фази продукту, взаємодія між фазами проекту
Учасники проекту
Ключові учасники проекту, конфлікт інтересів учасників проекту
Призначення менеджера проекту, ключові навики менеджера проекту
Вплив організації на проект і повноваження менеджера проекту в різних організаційних структурах
Переваги і недоліки функціональної структури
Переваги і недоліки проектної структури
Переваги і недоліки матричної структури

9 областей знань управління проектами.
Інтеграція управління проектом
Управління змістом проекту
Управління термінами проекту
Управління вартістю проекту
Управління якістю проекту
Управління людськими ресурсами проекту
Управління комунікаціями проекту
Управління ризиками проекту
Управління постачаннями проекту
Процеси управління проектами

Процеси управління проектами.
Настройка взаємодії процесів. Ви визначатимете черговість виконання процесів як самостійно, так і у складі команди, щоб усвідомити складнощі спільної роботи.
Ділова гра: визначення послідовності виконання дій за проектом.

Група процесів ініціації.
Формування стратегії організації через проекти, самооцінка проекту по критеріях в підрозділі (період окупності, NPV, ROI), матриця компромісів.
Ділова гра: матриця компромісів для визначення найбільш важливих обмежень проекту.
Ділова гра: вартісний аналіз проекту (розрахунок періоду окупності проекту, NPV, ROI) і аналіз Дерева рішень.

Група процесів планування.
Опис змісту проекту, розробка ІСР (Ієрархічної Структури Робіт), розробка розкладу і бюджету проекту, розробка плану управління якістю, розподіл обов'язків і розробка матриці відповідальності, розробка плану управління комунікаціями, планування заходів реагування на ризики, ухвалення рішень «проводити або купувати».
Ділова гра: розробка ІСР проекту, Розробка Мережевої діаграми і розрахунок Критичного шляху проекту. Використання Microsoft Project для розробки розкладу і бюджету проекту.
Ділова гра: розробка заходів щодо поліпшення якості за допомогою Діаграми Ішикави.
Ділова гра: ідентифікація ризиків і розробка плану реагування на ризики.

Група процесів виконання.
Набір команди проекту, підвищення ефективності команди проекту, розповсюдження інформації про хід проекту, запит інформації у потенційних постачальників, вибір постачальників і укладання контрактів.

Група процесів моніторингу і управління.
Аналіз ходу проекту, контроль якості, розробка системи управління змінами, рішення конфліктів і проблем, моніторинг і управління ризиками, адміністрування контрактів.
Ділова гра: розробка Діаграмми Парето для визначення першочергових заходів щодо поліпшення якості.

Група завершуючих процесів.
Закриття контрактів і адміністративне закриття проекту. Збереження в Microsoft Project успішно виконаного проекту як шаблону для використання в майбутньому.

За результатами тренінгу ви будете:
Розуміти, які процеси рекомендовані PMI для управління проектами. Що необхідно виконати в кожному з процесів, щоб вважати процес виконаним.
Розуміти, як 44 процеси розподілено за 9 галузями знань.
Розуміти, які процеси виконуються при ініціації проекту, які процеси виконуються на стадії планування, які процеси відносяться до групи процесів виконання, за допомогою яких процесів можна забезпечити моніторинг і управління проектом, які процеси необхідно виконати на стадії завершення.
Розробляти карту для визначення послідовності виконання всіх процесів конкретного проекту.
Розробляти ІСР (Ієрархічну Структуру Робіт).
Володіти методами і інструментами для оцінки тривалості робіт проекту.
Розробляти важливі проектні документи: Статут проекту, матрицю відповідальності, план управління комунікаціями, план реагування на ризики.
Розробляти систему управління змінами проекту.
Розуміти, в яких процесах управління проектами використовується інформаційна система для управління проектами, і яким чином змітиться файл проекту від процесу до процесу.
Hide details for Управління портфелем проектів за стандартом PMI PMBoKУправління портфелем проектів за стандартом PMI PMBoK

Аудиторія:
Курс призначений для: керівників організацій; керівників функціональних підрозділів; менеджерів проектів; членів команди управління проектами; менеджерів програм, менеджерів портфеля, керівника проектного офісу (PMO)

Мета курсу:
Вивчити рекомендований підхід до управління портфелем на основі "кращих практик", викладених в ANSI PMI PMBoK. Розглядаються всі етапи життєвого циклу проекту від ініціації до завершення.

Тривалість курсу: 16 академічних годин

Програма курсу

Вступ.
Стандарти в сфері управління проектами. ANSI PMI PMBoK - історія створення і місце на ринку. Історія PMI.

БЛОК 1: «ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»
Від стратегії - до портфеля проектів.
Основні поняття з області управління проектами. Проект, управління проектом, програма проектів, портфель проектів.
Що таке успішне управління проектами. Зв'язок проектів і стратегії організації.

Організаційна і проектна структура.
Типи організаційних структур. Відмінність в підходах до організації проектного управління в організаціях з різною структурою.
Учасники проекту і команда проекту. Компетенції менеджера проекту. Основні ролі в проекті.

Процес управління проектом.
Концепція процессного підходу до управління проектом. Різниця між проектом і процесом.
Короткий огляд процесів, описаних в PMBoK.

Корпоративна методологія управління проектами.
Методологія управління проектами і її складові. Регламент по управлінню проектами. Рівень зрілості проектного управління організації. Оцінка готовності організації до впровадження проектного управління.

БЛОК 2: «ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯ»
Процеси.
Ідентіфікація, Категоризація, Оцінка, Вибір, Пріорітезация, Балансування Портфеля, Авторизація.

Процеси моніторингу і контролю.
Перегляд і аналіз компонентів портфеля, Стратегічні зміни.

Процеси контролю і виконання проекту.
План-фактний аналіз виконання робіт, розвиток проектної команди, поліпшення якості, розповсюдження інформації. Управління змінами, аналіз проекту за методикою освоєного обсягу.

Інструментарій.
Практичні приклади застосування Microsoft Project 2007 для управління портфелем проектів.
Hide details for Управління ризиками в проектахУправління ризиками в проектах

Мета курсу
Вивчення засобів і методів управління ризиками в проектах. Курс є розширенням базового курсу управління проектами на основі стандарту PMBOK

Аудиторія
Керівники проектів, члени команд проектів, керівники організацій, керівники функціональних підрозділів.

Попередні вимоги
Вища освіта, базовий курс по управлінню проектами на основі стандарту PMBOK

Зміст
В курсі викладається огляд процесів, які являються стандартом управління проектами в галузі знань управлінням ризиками. Розглядаються рекомендації міжнародних стандартів управління проектами, процеси і методи ідентифікації і оцінки ризиків, якісної і кількісної, особливості методів реакції на ризик, складання планів реакції на ризик.

Програма курсу
1. Загальні положення. Структура процесів управління проектними ризиками згідно РМВОК 2000.
2. Ідентифікація ризиків
3. Якісний аналіз ризиків
4. Кількісний аналіз ризиків.
5. Імовірні методи оцінки ризиків.
6. Планування реакції на ризик
7. Моніторинг і контроль ризиків.
8. План управління ризиками
Hide details for Корпоративна система управління проектами (КСУП) Microsoft EPMКорпоративна система управління проектами (КСУП) Microsoft EPM

Аудиторія
Курс призначений для керівників організацій; керівників функціональних підрозділів, менеджерів проектів, менеджерів проектного офісу (PMO).

Мета курсу:
Ознайомити слухачів зі стандартами, розробленими PMI (Project Management Institute) для управління проектами (Керівництво PMBoK третє видання). Продемонструвати можливості рішення Microsoft Enterprise Project Management для управління проектами організації.

Тривалість курсу: 8 академічних годин

Програма курсу

Вступ.
Міжнародні стандарти по управлінню проектами (PMI)
Що таке проект
Проекти і програми, характеристики проектів
Що таке управління проектами
Проектно-орієнтовані організації

Середовище управління проектами.
Життєвий цикл проекту
Життєвий цикл проекту і життєвий цикл продукту
Вплив організації на проект
Переваги і недоліки функціональної структури
Переваги і недоліки проектної структури
Переваги і недоліки матричної структури

Області знань управління проектами.
Управління змістом проекту
Управління людськими ресурсами проекту
Управління строками проекту
Управління вартістю проекту
Управління якістю проекту
Управління ризиками проекту
Управління комунікаціями в проекті
Управління постачаннями проекту
Інтеграція управління проектом

Процеси управління проектами.
Карта процесів управління проектами
Взаємодія процесів
Ділова гра 1: Визначення послідовності виконання дій за проектом
  • Група процесів ініціації
  • Група процесів планування
  • Група процесів виконання
  • Група процесів моніторингу і управління
  • Група завершуючих процесів

Можливості Microsoft Enterprise Project Management.
Підготовка до управління проектами в корпоративному режимі
Визначення нового проекту
Аналіз проекту, ухвалення рішення про його запуск
Планування ресурсів проекту
Виконання робіт, делегування повноважень
Звітність, інформування про зміни
Спільна робота над проектом
Аналіз виконання проектів організації
Впровадження Microsoft Enterprise Project
Management в організації
Hide details for Адміністрування сервера MS Project Server 2007Адміністрування сервера MS Project Server 2007

Аудиторія:
Курс призначений для системних адміністраторів, які володіють базовими знаннями по адмініструванню Windows Server, IIS, SQL Server, сервера SMTP.

Мета курсу:
Навчити адмініструванню сервера MS Project Server 2003 і його компонентів. Знайомство з адмініструванням сервера MS Project Server 2007.


Тривалість курсу: 8 академічних годин

Програма курсу

Вступ.
Опис об'єкту адміністрування: архітектура MS Project Server 2003, завдання адміністратора.

Адміністрування на фізичному рівні.
Підготовка ІТ-інфраструктури для розгортання MS Project Server 2003
Установка служби Windows SharePoint Service 2.0
Установка сервера Project Server 2003
Установка клієнтських застосувань
Налаштування для роботи з MS Project Server 2003 допоміжних служб: IIS, SQL Server і OLAP
Масштабування рішення.

Адміністрування на логічному рівні.
Корпоративні настройки сервера Project Server 2003
Настройка глобального корпоративного шаблону
Управління пулом ресурсів
Настройка інтерфейсу Project Web Access
Настройка системи безпеки
Настройка служби Windows SharePoint Service 2.0.

Адміністрування на логічному рівні.
Архітектура сервера MS Project Server 2007
Нові можливості адміністрування MS Project Server 2007.

Комплект роздаточних матеріалів.
Особливістю курсу є унікальний комплект роздаточних матеріалів, який отримують слухачі. У комплект входять:

Роздруковані інструкції (видається кожному слухачеві):

1. Інструкція з налаштування підключення до Project Server
2. Інструкція з управління користувачами і ресурсами
3. Інструкція з імпорту проектів в корпоративне сховище
4. Інструкція з управління календарем ресурсів
5. Інструкція з управління представленнями Project Web Access
Hide details for Підготовка до PMPПідготовка до PMP

Аудиторія:
Курс призначений для менеджерів проектів, бажаючих отримати сертифікат PMP

Мета курсу:
Підготувати слухачів до складання тесту Project Management Professional (PMP)

Тривалість курсу: 35 академічних годин


Ініціація
Визначення вимог. Надання інформації. Документування припущень. Визначення вимог. Визначення бюджету. Визначення результатів. Визначення вимог до ресурсів. Визначення стратегії. Визначення цілей. Визначення обмежень.

Планування
Створення ІСР. Планування вимог. Розробка плану проекту. Затвердження плану. Розробка плану управління ресурсами. Встановлення контролю. Планування оцінок часу і вартості

Виконання
Інформування про прогрес в проекті. Реалізація процедур якості. Реалізація плану проекту. Управління прогресом проекту. Перевірка ресурсів проекту.

Контроль і моніторинг
Контроль обмежень. Узгодженість плану. Переоцінка контрольних значень. Виконання корегуючих дій. Оцінка ефективності корегуючих дій. Вимірювання продуктивності проекту. Моніторинг операцій проекту. Реагування на появу тригерів ризиків.

Завершення
Виконання завершення. Документування отриманих уроків. Звільнення вільних ресурсів. Впорядковування архіву проекту. Формальне ухвалення результатів.

Професійна відповідальність і етика
Баланс інтересів ключових учасників. Розвиток персональної компетенції. Взаємодія з командою і ключовими учасниками. Привнесення нових знань. Підтвердження цілісності і професіоналізму.
Hide details for Вечірний курс MS Project 2007Вечірний курс MS Project 2007
Аудиторія:
Курс призначений для менеджерів, які бажають підвищити свою кваліфікацію і навчитися управляти проектами за допомогою MS Project 2007. Заняття проводяться ввечері.

Мета курсу:
Дати практичні навики по використанню інструментарію Microsoft Project і забезпечити необхідну теоретичну інформацію по створенню і управлінню проектами на основі міжнародного стандарту PMBoK.

Тривалість курсу: 24 академічних години

Основні відомості про проекти
Визначення проекту. Проект і операційна діяльність. Проекти і стратегічне планування. Статут, опис змісту, ІСР

Загальні відомості про MS Project 2007
Склад пакету. Архітектура корпоративної системи управління проектами (КСУП).

Початок роботи в MS Project
Реєстрація в системі. Робота з шаблонами. Робота з видами. Робота зі звітами. Настройка календаря.

Створення списку завдань
Введення інформації про завдання. Введення оцінок тривалості. Створення віх. Групування завдань у фази. Встановлення залежностей між завданнями. Збереження додаткової інформації. Створення розкладу проекту.

Опис ресурсів
Інформація про виконавців. Інформація про устаткування. Інформація про матеріали. Вартість ресурсів. Доступність ресурсів.
Додаткова інформація про ресурси

Призначення ресурсів
Призначення ресурсів на завдання. Вплив призначення на розклад. Призначення матеріалів на завдання. Призначення витрат на завдання

Форматування уявлень
Зміна видів. Графіки на діаграмі Ганта. Форматування тексту в представленні. Редагування звітів.

Відстеження виконання
Збереження базового плану. Зіставлення з фактом виконання. Індикація прогресу виконання.

Введення фактичних значень
Властивості завдання. Властивості взаємозв'язків. Накладення обмежень. Критичний шлях. Переривання завдання. Індивідуальний календар завдання. Зміна типу завдання. Назначення крайнього строку. Ресурси і призначення.

Вартість ресурсів
Множинні ставки ресурсів. Змінна доступність ресурсів. Затримка призначення ресурсів. Профіль завантаження ресурсів.
Застосування різних тарифів. Різні рівні споживання ресурсів.

План проекту
Завантаження ресурсів. Вирішення конфліктів завантаження. Автоматичне вирішення конфліктів. Вирівнювання переобтяжених ресурсів. Загальні і докладні звіти про
вартість. Аналіз критичного шляху.

Властивості проекту
Сортування завдання і ресурсів. Відображення завдань в групах. Накладення фільтрів. Персоналізовані таблиці. Персоналізовані представлення.

Моніторинг виконання
Оновлення базового плану. Збір даних про фактичне виконання. Відстежування фактичних даних по фазах. Перерахунок розкладу.

Статус проекту
Визначення прострочених завдань. Загальна і докладна вартість. Вартість ресурсів і відхилення. Відображення відхилень вартості

Аналіз виконання проекту
Звіти. Наочні звіти. Метод освоєного об'єму. Приведена вартість. Корегуючі і попереджуючі дії. Постановка питань і проблем. Створення системи періодичних звітів. Ідентифікація і ранжирування ризиків. Розробка планів реагування на ризики. Створення управлінського резерву. Бібліотека документації проекту.За додатковою інформацією звертайтесь
за електронною поштою: mkrukovsky@gmail.com
за телефоном: 044 572-4848