ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE AND JUDICIAL COUNCIL OF UKRAINE

 Про стан організації роботи Військових судів гарнізонів та Військового апеляційного суду Центрального регіону за 2002 р. і дев’ять місяців 2003 р.
On the state of organization of operation of military garrison courts and Court of Military Appeals of the Central region in 2002 and nine months of 2003
 Про стан організації здійснення судочинства військовими судами Центрального регіону
Постанова спільного засідання Президії Верховного суду України і президії Ради суддів України від 9 січня 2004 р. № 1
On state of justice delivering by military courts of the Central region
Resolution of joint meeting of the Presidium of Supreme Court of Ukraine and Presidium of Judicial Council of Ukraine of January 9, 2004, No. 9

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Статтею 55 Конституції України гарантовано, що кожен громадянин має право звернутися до суду за захистом прав і свобод, якщо ці права чи свободи порушені або порушуються, створено чи створюються перешкоди для їх реалізації, мають місце інші ущемлення прав та свобод. Відмова суду на підставі ч. 1 ст. 136 ЦПК України у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке згідно зі ст. 64 Конституції України не може бути обмежене
 Рішення суду, дії або бездіяльність судів під час здійснення правосуддя, підготовки, розгляду справ у судових інстанціях, звернення рішення до виконання тощо можуть оскаржуватися в апеляційному та касаційному порядку. Оскарження таких дій шляхом подачі скарги до іншого суду першої інстанції є порушенням встановленого Конституцією України принципу незалежності суддів і недопущення впливу на них
 Відповідно до п. 12 ст. 8 Закону України «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» звільняються від оподаткування при ввезенні на митну територію України особисті речі, в тому числі транспортні засоби в обумовленій кількості (одна одиниця на повнолітнього громадянина), у разі переселення громадянина на постійне місце проживання в Україну за умови, що він є власником такого транспортного засобу не менше одного року і цей транспортний засіб перебував на обліку в країні постійного місця попереднього проживання його власника не менше одного року
 Задовольняючи позов акціонера відкритого акціонерного товариства про розірвання договорів оренди приміщень, укладених між цим товариством та іншою юридичною особою, суд не врахував, що позивач не належить до тих суб’єктів, котрі мають право оспорювати цей договір. Таке право належить самому товариству, що є юридичною особою та діє на підставі статуту. Посилання в рішенні суду на те, що укладені договори можуть вплинути на отримання позивачем частки прибутку товариства, мають характер припущення і не можуть бути визнані обгрунтованими. Крім того, позовні вимоги про розірвання договорів оренди пред’являлися в інтересах однієї юридичної особи до іншої юридичної особи, а справи за такими позовами відповідно до ст. 24 ЦПК України та ст. 12 ГПК України підвідомчі господарським судам
 Виселенню наймача або членів його сім’ї на підставі ст. 116 ЖК України без надання іншого жилого приміщення мають передувати офіційні заходи запобігання виникненню такої ситуації або громадського впливу на наймача. Йдеться про заходи попередження, яких застосовують суди, прокурори, органи внутрішніх справ, адміністративні комісії виконкомів, або заходи громадського впливу, яких вживають збори мешканців будинку, члени житлово-будівельних кооперативів, трудові колективи, товариські суди й інші громадські організації за місцем роботи або проживання відповідача. Відповідно до правил ст. 29 ЦК * про допустимість доказування факт застосування таких заходів попередження чи громадського впливу має підтверджуватися письмовими доказами

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Договір оренди майна державного підприємства або організації, укладений до введення в дію Закону України «Про оренду майна державних підприємств та організацій», приводиться у відповідність із зазначеним Законом шляхом внесення змін у текст договору. Неприведення такого договору у відповідність із цим Законом не є підставою для визнання його недійсним
 Необхідною умовою при укладенні договору купівлі-продажу об’єктів комунальної власності, які перебувають в управлінні обласної ради, є отримання погодження такої ради

  Рішення у кримінальних справах
Decisions in Criminal Cases

 Закриття справи, у якій не встановлено особу, котра вчинила злочин, відповідно до ч. 2 ст. 49 КК України можливе лише за умови, що з часу вчинення злочину минуло 15 років, за винятком випадку, зазначеного в ч. 4 цієї статті
 Відповідно до вимог ч. 4 ст. 71 КК України остаточне покарання за сукупністю вироків має бути більшим від покарання, призначеного за новий злочин, а також від невідбутої частини покарання за попереднім вироком
 У разі звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням необхідно керуватися вимогами статей 75—78 та 104 КК України, маючи на увазі, що для таких засуджених іспитовий строк установлено тривалістю від одного до двох років
 Дії винної особи кваліфікуються за ч. 3 ст. 189 КК України лише в тому разі, коли вимагання чужого майна було поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я потерпілого
 Неповне з’ясування обставин справи про адміністративне правопорушення потягло направлення останньої на новий судовий розгляд

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
IN JUDICIAL CHAMBERS

 Судова практика вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про оподаткування суб’єктів підприємництва
Courts practice in disputes settlement related to application of legislation on taxation of the entities of entrepreneurship

 СУДОВА ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICIAL PRACTICE AND PROBLEMS OF LEGISLATION IMPROVEMENT

 Міщенко С.М., Солоткий С.А.   Застосування законодавства про відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України та незаконне переправлення через нього осіб
Mischenko S.M., Solotkyi S.A. Application of legislation on liability for illegal crossing the national border of Ukraine and human-smuggling

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION

 Гардецька Н.О.   Поняття і види об’єктів судових справ
Hardets’ka N.O. Notions and types of civil rights subjects

 ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНI КОНВЕНЦIЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД
UTILIZATION OF CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS IN UKRAINE

 Проміжна резолюція ResDH (2004) 14 щодо рішення Європейського суду з прав людини від 25 липня 2002 р. (остаточне рішення від 6 листопада 2002 р.) у справі «Совтрансавто-Холдинг» проти України»
Затверджено 11 лютого 2004 р. на 871-му засіданні Комітету Міністрів Ради Європи
Interim Resolution ResDH (2004) 14 concerning the judgment of the European Court of Human Rights of 25 July 2002 (final on 6 November 2002) in the case of Sovtransavto Holding against Ukraine
Adopted by the Committee of Ministers on 11 February 2004 at the 871st meeting of the Ministers’ Deputies

  ЗА КОРДОНОМ
ABROAD

 Кирххоф Г.-П.   Практика испонения решений иностранных судов по коммерческим спорам в Германии
Kirhoff G.-P. Practice of execution of foreign courts decisions in commercial disputes in Germany

  СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
HISTORY PAGES

 Мигашко М.Д.   Нарис про суддю у відставці Т.С. Євсеєнко
Myhashko M.D. Essay about T.S. Yevseenko, a retired judge.
© 2021. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком