Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
В архів новин
04/26/2007
Заява Ради суддів України від 20 квітня 2007 р.

З А Я В А
Ради суддів України

20 квітня 2007 року
м. Київ


Висловлюючи глибоке занепокоєння ситуацією, яка останнім часом склалася в сфері правосуддя, зокрема, намаганнями окремих політичних сил політизувати діяльність судів, використати їх у своїх інтересах, схилити до ухвалення ними неправосудних рішень на догоду певним політикам, Рада суддів України вважає за необхідне заявити.

Згідно з Конституцією та законами України суди здійснюють правосуддя самостійно. Судді при здійсненні правосуддя незалежні від будь-якого впливу, нікому не підзвітні і підкоряються лише закону. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб забороняються.

З огляду на це будь-які неправомірні втручання або вплив на суд чи суддів, хоч би від кого вони виходили та яку мету переслідували, є неприпустимими і мають одержувати адекватну правову оцінку правоохоронних органів, включаючи притягнення до кримінальної відповідальності за втручання в діяльність судових органів (стаття 376 Кримінального кодексу України).

Законами України передбачено достатній правовий імунітет суддів від неправомірного впливу на них у зв’язку з діяльністю, пов’язаною зі здійсненням правосуддя. Невід’ємним елементом забезпечення такого імунітету є позиція самих суддів, яка має полягати в суворому дотриманні вимог закону при здійсненні правосуддя, присяги та етики поведінки судді.

Повага до суду та суддів визначальною мірою залежить від самих суддів. Лише прийняття ними справедливих та правових рішень, неухильне дотримання вимог закону може забезпечити повагу до суду як державної інституції і до судді як носія державної влади.

У зв’язку із цим неприпустимим є зловживання суддями своїм статусом і повноваженнями, що проявляється, зокрема, у розгляді справ з грубим порушення предметної та територіальної підсудності, прийнятті до провадження позовів, підвідомчих не судам загальної юрисдикції, а виключно Конституційному Суду України.

Між тим, прийняття судом рішення з порушенням правил підвідомчості або підсудності є ознакою того, що справу розглянув неповноважний суд, а саме рішення є неправосудним.

Рада суддів України звертає увагу суддів на те, що при здійсненні правосуддя вони мають суворо дотримуватися вимог Конституції та законів України, пам’ятаючи, що судове рішення, ухвалене іменем України, має бути законним і обґрунтованим, а неправосудне рішення не тільки заподіює шкоду інтересам учасників процесу, але й підриває авторитет суду та довіру до нього суспільства.

Суддя зобов’язаний не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, неухильно дотримуватися вимог закону щодо заборони належати до політичних партій, брати участь у політичній діяльності.

Засуджуючи дії суддів, які зловживають своїм статусом та повноваженнями, у тому числі в частині розгляду справ з грубим порушенням підсудності або підвідомчості, Рада суддів України заявляє, що використовуватиме всі передбачені законом можливості для запобігання таким випадкам та рішуче реагуватиме на них.

Разом з тим, Рада суддів України вважає своїм обов’язком закликати суб’єктів політичного протистояння утриматися від намагань протиправно використовувати суди для досягнення своїх політичних цілей, а тим більше, втягувати їх у політичну боротьбу. Рада суддів України вкотре наголошує на тому, що забезпечення функціонування органів судової влади на визначених Конституцією України засадах є обов’язковою умовою належного захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, розвитку демократичного суспільства, побудови правової держави.

           Рада суддів України