Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
На першу сторінку Судова практика Рішення у господарських справах у касаційному порядку 2009 Справи, пов’язані із застосуванням процесуальних норм Постанова Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 3 березня 2009 р. (витяг)<br><i>Статтею 111(7) ГПК України встановлено, що у касаційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. За відсутності легалізації довіреності представника позивача в установленому порядку, суддя у відповідності до вимог ч. 1 ст. 63 ГПК України повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду</i>

Статтею 1117 ГПК України встановлено, що у касаційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

За відсутності легалізації довіреності представника позивача в установленому порядку, суддя у відповідності до вимог ч. 1 ст.


Постанова Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 3 березня 2009 р. (витяг)

У квітні 2008 р. Корпорація KM Secure Corp звернулась до господарського суду з позовом до закритого акціонерного товариства “КБ ПриватБанк” в особі відокремленого підрозділу Київського головного регіонального відділення закритого акціонерного товариства ”КБ ПриватБанк”, третя особа – відкрите акціонерне товариство “Квазар”, в якому просило суд: стягнути на його користь з ЗАТ “КБ ПриватБанк” в особі відокремленого підрозділу реєстратора філії “Київське головне регіональне управління” збитки в розмірі 200 000 грн;

визнати за позивачем в особі представника за довіреністю від 10 листопада 2005 р. Аркаді Астріна права власності, користування та розпорядження на прості іменні акції ВАТ “Квазар”; право розпоряджатись цими акціями у будь-який спосіб, відчужувати, продавати зазначені акції, реєструватись для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ “Квазар” з кількістю голосів, що дорівнює кількості акцій на особовому рахунку Корпорації KM Secure Corp в системі реєстру ВАТ “Квазар”;

зобов’язати ЗАТ “КБ ПриватБанк” в особі відокремленого підрозділу реєстратора філії “Київське головне регіональне управління” не пізніше трьох днів з моменту набрання рішенням суду у даній справі законної сили, на підставі рішення суду у даній справі: оформити новий сертифікат простих іменних акцій ВАТ “Квазар” на ім’я позивача, із зазначенням кількості простих іменних акцій ВАТ “Квазар”, належних позивачу відповідно до кількості простих іменних акцій ВАТ “Квазар”, які обліковуються на особовому рахунку позивача в системі реєстру власників іменних акцій ВАТ “Квазар”, та видати його особисто представнику позивача Аркаді Астріну на підставі даного рішення суду; здійснити у журналі обліку виданих, погашених та втрачених сертифікатів системи реєстру власників іменних акцій ВАТ “Квазар” запис про видачу сертифіката позивачу та надати йому статус “видано”; надати статус втраченого попередньому сертифікату іменних акцій ВАТ “Квазар” на ім’я позивача, який був виданий позивачу до прийняття рішення суду у даній справі та здійснити у журналі обліку виданих, погашених та втрачених сертифікатів системи реєстру власників іменних акцій ВАТ “Квазар” відповідний запис; внести на підставі рішення суду у даній справі зміни до системи реєстру власників іменних акцій ВАТ “Квазар” щодо інформації про зареєстровану особу-позивача, а саме інформацію про призначення фізичної особи Аркаді Астріна уповноваженою особою позивача, як зареєстрованої особи, та інформацію про наявність у фізичної особи Аркаді Астріна, як уповноваженої особи позивача, повноважень на здійснення дій від імені позивача, а саме: здійснювати від імені Корпорації KM Secure Corp дії щодо отримання інформації із системи реєстру, унесення змін до системи реєстру, переведення належних Корпорації KM Secure Corp акцій ВАТ “Квазар” на рахунки інших зареєстрованих осіб та знерухомлення цих акцій, знеруховлення акцій участі в загальних зборах ВАТ “Квазар”, отримання доходів за цінними паперами; підписувати від імені Корпорації KM Secure Corp усі вхідні документи системи реєстру, у тому числі запити, передавальні розпорядження, розпорядження про знерухомлення, анкету юридичної особи позивача, розпорядження про блокування (припинення блокування) цінних паперів на особовому рахунку;

зобов’язати ЗАТ “КБ ПриватБанк” в особі відокремленого підрозділу реєстратора філії “Київське головне регіональне управління” внести на підставі рішення суду у даній справі до журналу обліку адміністративних операцій системи реєстру власників іменних акцій ВАТ “Квазар” та особового рахунку позивача у системі реєстру ВАТ “Квазар” записи про наявність у фізичної особи Аркаді Астріна прав уповноваженої особи позивача, повноважень на здійснення дій від імені позивача: а саме – дій щодо отримання інформації із системи реєстру, усунення змін до системи реєстру, участі в загальних зборах емітента, отримання доходів за цінними паперами, підписання від імені позивача усіх вхідних документів системи реєстру, у тому числі запитів, передавальних розпоряджень, розпоряджень про знерухомлення, анкети юридичної особи позивача, розпорядження про блокування (припинення блокування) цінних паперів на особовому рахунку.

В обґрунтування позовних вимог, позивач вказав, що є зареєстрованою особою в системі власників іменних акцій ВАТ “Квазар”, якій відкрито особовий рахунок та видано сертифікат цінних паперів – іменних цінних акцій ВАТ “Квазар”. Позивачем в особі представника – фізичної особи Аркаді Астріна у зв’язку з втратою сертифікату акцій ВАТ “Квазар” 13 березня 2008 р. подано до відповідача, як реєстроутримувача необхідний пакет документів та заяву про втрату сертифіката акцій, заяву про внесення змін та анкету уповноваженої особи позивача в системи реєстру власників іменних акцій ВАТ “Квазар”, щодо призначення уповноваженою особою позивача фізичної особи – його представника на підставі довіреності Аркаді Астріна.

Проте відповідач повідомив позивача про те, що його запит щодо отримання сертифікату акцій по системі реєстру ВАТ “Квазар” не відповідає вимогам Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР №1000 від 17 жовтня 2006 р., а саме - “на підставі п.12 розділу VII Положення має місце порушення вимог, установлених цим Положенням або іншими нормативно-правовими актами, щодо оформлення документів”.

Одночасно позивач вказав, що за повідомленням відповідача, підставою для твердження про невідповідність поданих документів вимогам Положення були відсутність відбитку печатки позивача на поданій представником довіреності та відсутність перекладу тексту довіреності на українську мову.

Однак вказані підстави, на думку позивача, не є достатніми для відмови у видачі представнику позивача сертифікату акцій замість втраченого та внесення змін до системи реєстру.

Рішенням господарського суду м. Києва від 15 травня 2008 р. позов задоволено частково.

Визнано за Корпорацією KM Secure Corp право власності, користування та розпорядження на прості іменні акції ВАТ «Квазар» (код 14314038), які обліковуються на особовому рахунку Корпорації KM Secure Corp в системі реєстру власників іменних акцій ВАТ «Квазар»; право розпоряджатись цими акціями у будь-який спосіб, відчужувати, продавати зазначені акції, реєструватись для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «Квазар» з кількістю голосів, що дорівнює кількості акцій на особовому рахунку Корпорації KM Secure Corp в системі реєстру ВАТ «Квазар».

Зобов'язано ЗАТ КБ «ПриватБанк» в особі Відокремленого підрозділу реєстратора Філії "Київське головне регіональне управління" не пізніше трьох днів з моменту набрання рішенням суду у даній справі законної сили оформити новий сертифікат простих іменних акцій ВАТ «Квазар» на ім'я Корпорації KM Secure Corp, із зазначенням кількості простих іменних акцій ВАТ «Квазар», належних Корпорації KM Secure Corp, відповідно до кількості простих іменних акцій ВАТ «Квазар», які обліковуються на особовому рахунку Корпорації KM Secure Corp в системі реєстру власників іменних акцій ВАТ «Квазар».

Зобов'язано ЗАТ КБ «ПриватБанк» в особі Відокремленого підрозділу реєстратора Філії "Київське головне регіональне управління" здійснити у журналі обліку виданих, погашених та втрачених сертифікатів системи реєстру власників іменних акцій ВАТ «Квазар» запис про видачу сертифіката Корпорації KM Secure Corp та надати статус "видано".

Зобов'язано ЗАТ КБ «ПриватБанк» в особі Відокремленого підрозділу реєстратора Філії "Київське головне регіональне управління" надати статус втраченого попередньому сертифікату іменних акцій ВАТ «Квазар» на ім'я Корпорації KM Secure Corp, який був виданий Корпорації KM Secure Corp та здійснити у журналі обліку виданих, погашених та втрачених сертифікатів системи реєстру власників іменних акцій ВАТ «Квазар» відповідний запис.

Зобов'язано ЗАТ КБ «ПриватБанк» в особі Відокремленого підрозділу реєстратора Філії "Київське головне регіональне управління" внести зміни до системи реєстру власників іменних акцій ВАТ «Квазар», щодо інформації про зареєстровану особу власника - Корпорації KM Secure Corp, а саме: внести інформацію про призначення фізичної особи Аркаді Астріна уповноваженою особою Корпорації KM Secure Corp, як зареєстрованої особи, та інформацію про наявність у фізичної особи Аркаді Астріна повноважень на здійснення дій від імені Корпорації KM Secure Corp, а саме: - здійснювати від імені Корпорації KM Secure Corp дії щодо отримання інформації із системи реєстру, внесення змін до системи реєстру, переведення належних Корпорації KM Secure Corp акцій ВАТ «Квазар» (код 14314038) на рахунки інших осіб та знерухомлення цих акцій, отримувати доходи за цінними паперами, брати участь в загальних зборах ВАТ «Квазар»; - підписувати від імені Корпорації KM Secure Corp усі вхідні документи системи реєстру, у тому числі запити, передавальні розпорядження, розпорядження про знерухомлення, анкету юридичної особи Корпорації KM Secure Corp, розпорядження про блокування (припинення блокування) цінних паперів на особовому рахунку.

Зобов’язано ЗАТ КБ «ПриватБанк» в особі Відокремленого підрозділу реєстратора Філії "Київське головне регіональне управління" внести до журналу обліку адміністративних операцій системи реєстру власників іменних акцій ВАТ «Квазар» (код 14314038) та особового рахунку Корпорації KM Secure Corp у системі реєстру ВАТ "Квазар" записи про наявність у фізичної особи Аркаді Астріна, прав уповноваженої особи Корпорації KM Secure Corp, повноважень на здійснення дій від імені Корпорації KM Secure Corp, а саме - дій щодо отримання інформації із системи реєстру, внесення змін до системи реєстру, участі в загальних зборах акціонерів ВАТ «Квазар» (код 14314038) з кількістю голосів, що дорівнює кількості акцій на особовому рахунку Корпорації KM Secure Corp, отримання доходів за цінними паперами, підписання від імені Корпорації KM Secure Corp усіх вхідних документів системи реєстру, у тому числі запитів, передавальних розпоряджень, розпоряджень про знерухомлення, анкети юридичної особи Корпорації KM Secure Corp, розпорядження про блокування (припинення блокування) цінних паперів на особовому рахунку.

В іншій частині позову відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 25 листопада 2008 р. скасовано рішення господарського суду м. Києва від 15 травня 2008 р. Прийнято нове рішення.

Визнано за Корпорацією КМ Secure Corp право власності на прості іменні акції ВАТ “Квазар” відповідно до сертифікату акцій у кількості 170778 штук серія КВ №0421 виданого 21 травня 2001 р.

Зобов’язано ЗАТ КБ “ПриватБанк” в особі Відокремленого підрозділу реєстратора Філії "Київське головне регіональне управління" надати статус втраченого сертифікату виданого на підставі рішення господарського суду м. Києва від 15 травня 2008 у справі № 18/155 та здійснити у журналі обліку виданих, погашених та втрачених сертифікатів системи реєстру власників іменних акцій ВАТ “Квазар” відповідний запис.

Зобов’язано ЗАТ КБ “ПриватБанк” в особі Відокремленого підрозділу реєстратора Філії "Київське головне регіональне управління" визнати запис про видачу сертифіката Корпорації KM Secure Corp та запис про надання статусу “виданого” сертифікату вчиненого на підставі рішення господарського суду м. Києва від 15 травня 2008 у справі № 18/155 – недійсними, про що здійснити відповідні записи в журналах обліку.

Зобов’язано ЗАТ КБ “ПриватБанк” в особі Відокремленого підрозділу реєстратора Філії "Київське головне регіональне управління" визнати запис про надання статусу “втраченого” та “погашеного” сертифікату акцій у кількості 170778 штук серія КВ № 0421 виданого 21 травня 2001 р. (код випуску UА 1004931002) – недійсним, про що здійснити відповідні записи в журналах обліку.

Зобов’язано ЗАТ КБ “ПриватБанк” в особі Відокремленого підрозділу реєстратора Філії "Київське головне регіональне управління" визнати недійсними зміни внесені до системи реєстру власників іменних акцій ВАТ “Квазар” на підставі рішення господарського суду м. Києва від 15 травня 2008 у справі № 18/155 щодо інформації про призначення фізичної особи Аркаді Астріна уповноваженою особою Корпорації KM Secure Corp, як зареєстрованої особи та інформацію про наявність у фізичної особи Аркаді Астріна будь-яких повноважень на здійснення дій від імені Корпорації KM Secure Corp, про що здійснити відповідні записи в журналах обліку.

Зобов’язано ЗАТ КБ “ПриватБанк” в особі Відокремленого підрозділу реєстратора Філії "Київське головне регіональне управління" визнати всі записи по системі реєстру та всі записи по особовому рахунку Корпорації KM Secure Corp, вчинені на підставі рішення господарського суду Києва від 15 травня 2008 р. у справі № 18/155 – недійсними, про що здійснити відповідні записи журналах обліку.

В основу постанови касаційного суду покладено висновки про те, що не встановивши обставин із фактом втрати документу, наявність самого факту втрати документу, господарський суд розпорядився майном Корпорації, визначивши безстрокові повноваження Аркаді Астріна, чим порушив право власності Корпорації.

У касаційних скаргах ставиться питання про скасування постанови Вищого господарського суду України з мотивів її невідповідності Конституції України, невідповідності рішенням Верховного Суду України, виявлення різного застосування Вищим господарським судом України одного й того ж положення закону в аналогічних справах.

Ухвалами Верховного Суду України від 5 лютого 2009 р. та від 19 лютого 2009 р. порушено касаційне провадження з перегляду постанови Вищого господарського суду України від 25 листопада 2008 р. у справі № 18/155.

Верховним Судом України не прийнято відмов від касаційних скарг, викладених у заявах представників Київського головного регіонального відділення закритого акціонерного товариства ”КБ ПриватБанк” та відкритого акціонерного товариства “Квазар”, оскільки ці дії порушують права Корпорації KM Secure Corp.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін, дослідивши доводи касаційних скарг, Судова палата вважає, що касаційні скарги підлягають задоволенню частково з наступних підстав.

Вищий господарський суд України скасовуючи рішення господарського суду першої інстанції та приймаючи нове рішення у справі, задовольнив вимоги скаржника - Корпорації KM Secure Corp, зокрема, щодо визнання за скаржником права власності на прості іменні акції ВАТ “Квазар” відповідно до сертифікату акцій у кількості 170778 штук серія КВ №0421 виданого 21 травня 2001 р., зобов’язання відповідача надати статус втраченого сертифікату виданого на підставі рішення господарського суду м. Києва від 15 травня 2008 у справі № 18/155 та здійснити у журналі обліку виданих, погашених та втрачених сертифікатів системи реєстру власників іменних акцій ВАТ “Квазар” відповідний запис; зобов’язання відповідача визнати запис про видачу сертифіката Корпорації KM Secure Corp та запис про надання статусу “виданого” сертифікату вчиненого на підставі рішення господарського суду м. Києва від 15 травня 2008 у справі № 18/155 – недійсними, про що здійснити відповідні записи в журналах обліку; зобов’язання відповідача визнати запис про надання статусу “втраченого” та “погашеного” сертифікату акцій у кількості 170778 штук серія КВ № 0421 виданого 21 травня 2001 р. (код випуску UА 1004931002) – недійсним, про що здійснити відповідні записи в журналах обліку; зобов’язання відповідача визнати недійсним зміни внесені до системи реєстру власників іменних акцій ВАТ “Квазар” на підставі рішення господарського суду м. Києва від 15 травня 2008 у справі № 18/155 щодо інформації про призначення фізичної особи Аркаді Астріна уповноваженою особою Корпорації KM Secure Corp, як зареєстрованої особи та інформацію про наявність у фізичної особи Аркаді Астріна будь-яких повноважень на здійснення дій від імені Корпорації KM Secure Corp, про що здійснити відповідні записи в журналах обліку; зобов’язання відповідача визнати всі записи по системі реєстру власників іменних акцій ВАТ “Квазар” та всі записи по особовому рахунку Корпорації KM Secure Corp, вчинені на підставі рішення господарського суду Києва від 15 травня 2008 р. у справі № 18/155 – недійсними, про що здійснити відповідні записи журналах об обліку, які не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Статтею 1117 ГПК України встановлено, що переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

У касаційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Отже, Вищий господарський суд України приймаючи нове рішення у справі та задовольнивши вимоги скаржника - Корпорації KM Secure Corp, які не були предметом розгляду в суді першої інстанції, вийшов за межі перегляду справи в касаційній інстанції та прийняв рішення в супереч вимогам ст. 1117 ГПК України.

Крім того, дійшовши обґрунтованого висновку про недійсність довіреності представника Корпорації KM Secure Corp - Аркаді Астріна для корпоративних цілей у зв’язку з відсутністю її легалізації, касаційний суд, приймаючи нове рішення у справі не врахував, що провадження у справі порушено за позовною заявою, підписаною Аркаді Астріном як представником Корпорації KM Secure Corp на підставі цієї ж довіреності, яка не легалізована в установленому порядку.

У зв’язку з недотриманням вимог ст.ст. 28, 54 ГПК України щодо права представника на підписання позовної заяви, суддя повинен був згідно ч.1 ст. 63 ГПК України повернути позовну заяву і додані до неї документи без розгляду.

За таких обставин, постанова Вищого господарського суду України від 25 листопада 2008 р. та рішення господарського суду м. Києва від 15 травня 2008 р. підлягають скасуванню, а справа передачі на новий розгляд до господарського суду першої інстанції зі стадії прийняття позовної заяви.

Керуючись ст.ст. 11117 — 11119 Господарського процесуального кодексу України, Судова палата


постановила:


Касаційні скарги відкритого акціонерного товариства “Квазар”, Київського головного регіонального відділення закритого акціонерного товариства “КБ ПриватБанк” задовольнити частково.

Скасувати постанову Вищого господарського суду України від 25 листопада 2008 р. та рішення господарського суду м. Києва від 15 травня 2008 р., а справу направити на новий розгляд до господарського суду першої інстанції зі стадії прийняття позовної заяви.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.