Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
На першу сторінку Про Верховний Суд України Збори суддів

ПОВНОВАЖЕННЯ
зборів суддів Верховного Суду України

Відповідно до статті 116 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» збори суддів Верховного Суду України скликаються за пропозицією Голови Верховного Суду України або на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів цього Суду у міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

Збори суддів Верховного Суду України є повноважними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості суддів цього Суду. На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату Верховного Суду України, інші особи. У голосуванні беруть участь лише судді Верховного Суду України.

Збори суддів Верховного Суду України:

1) обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності Верховного Суду України або роботи конкретних суддів чи працівників апарату та приймають з цих питань рішення, які є обов'язковими для суддів та працівників Верховного Суду України;

2) заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади у Верховному Суді України, та керівника апарату Суду;

3) здійснюють інші повноваження, визначені законом.

Збори суддів Верховного Суду України можуть звертатися з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності Суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і дати відповідь по суті.

Збори суддів Верховного Суду України в порядку, встановленому цим Законом, подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференції суддів та обирають делегатів на з'їзд суддів України.
-
Рішення  зборів суддів