Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
В архів новин
07/11/2007
Звернення VIII позачергового з’їзду суддів України до суддів України від 26 червня 2007 р.

З В Е Р Н Е Н Н Я
VIII позачергового з’їзду суддів України
до суддів України

26 червня 2007 р.
м. Київ
Шановні колеги!

Нинішня політична криза загострила руйнівні процеси у сфері правосуддя. Правовий нігілізм владних та політичних суб’єктів призвів до системного і безпрецедентного втручання у діяльність судів та суддів. Відбувається неправомірне використання представниками влади наданих їм повноважень для посилення залежності судових органів, тиску на суддів, втягування їх у політичну боротьбу, нав’язування неправових підходів до вирішення спорів та конфліктів.

Очевидними є спроби руйнації судової системи, політизації судів, намагання перетворити їх з органів правосуддя у знаряддя для виконання політичних та особистих замовлень, зробити придатком тієї чи іншої політичної сили, засобом задоволення політичних, корпоративних та приватних інтересів.

Суддів відверто ставлять перед вибором: або піддатися тиску та шантажу чи спокусливим пропозиціям, або бути безпідставно скомпрометованими та усунутими від здійснення правосуддя.

Незважаючи на це, переважна більшість суддів України, ухвалюючи судові рішення, суворо дотримуються вимог закону, присяги та етики судді.

На превеликий жаль, не всі судді обирають саме такий варіант поведінки. Мають місце непоодинокі факти зловживання суддями своїм статусом та повноваженнями, постановлення ними завідомо неправосудних рішень.

Усвідомлюючи те, що вітчизняна судова система опинилася перед реальною загрозою знищення її засад, а Україна та українське суспільство — перед загрозою втрати своєї правової основи, делегати VIII з’їзду суддів України звертаються до всіх суддів нашої держави.

Ми не маємо права бути спостерігачами, а тим більше — учасниками руйнації судової системи України. Кожний окремо і всі разом ми повинні зробити все, що від нас залежить, для забезпечення доступного і справедливого правосуддя як однієї з основних гарантій конституційних прав і свобод людини та їх рівності перед законом.

Законами України передбачено достатній правовий імунітет суддів від неправомірного впливу на них у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною зі здійсненням правосуддя. Судді повинні повною мірою використовувати передбачені законом механізми та засоби забезпечення самостійності судів і незалежності та недоторканності суддів, у тому числі адекватно реагувати на будь-які спроби впливу на них з метою змусити прийняти певне рішення.

Повага до суду і суддів визначальною мірою залежить від самих суддів. Лише прийняття ними справедливих та правових рішень, неухильне дотримання вимог закону може забезпечити повагу до суду як державної інституції і до судді як носія державної влади.

Кожний суддя має усвідомити, що прийняття ним неправосудного рішення, навіть під незаконним впливом чи тиском сторонніх осіб, незалежно від їхнього соціального статусу та посадового становища, має тягти передбачену законом відповідальність, у тому числі кримінальну. Неправосудне рішення не тільки заподіює шкоду правам та інтересам учасників процесу, підриває авторитет суду та довіру до нього суспільства, а й може бути використане для дискредитації суддів і судової влади у цілому.

Суддя зобов’язаний не допускати вчинків і будь-яких дій, що порочать звання судді та можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості і незалежності, неухильно дотримуватися вимог закону щодо заборони належати до політичних партій та брати участь у політичній діяльності.

Закликаємо Вас об’єднатися навколо органів суддівського самоврядування, спрямувавши нашу спільну роботу на забезпечення єдності судової влади, подальшого зміцнення незалежності судів, захисту від втручання в їх діяльність.

Ми звертаємося до всіх суддів, в тому числі до тих, які обіймають адміністративні посади в судах усіх рівнів, з проханням вжити заходів, спрямованих на підвищення професійного рівня суддів, удосконалення системи надання методичної допомоги та навчання, покращення організації розгляду судових справ, підвищення якості судових рішень, здійснення ефективного контролю за дотриманням судами строків розгляду справ.

З’їзд суддів України наголошує на тому, що забезпечення функціонування органів судової влади на визначених Конституцією України засадах є обов’язковою умовою належного захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина, розвитку демократичного суспільства, розбудови правової держави.