Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
В архів новин
10/24/2008
ЗВЕРНЕННЯ президії Ради суддів України до Президента України

ЗВЕРНЕННЯ

президії Ради суддів України

до Президента України

jjj

jjjj

Шановний Вікторе Андрійовичу!


Президія Ради суддів України, висловлюючи занепокоєння з приводу загострення руйнівних процесів у сфері правосуддя, зумовлених черговою політичною кризою, вважає своїм обов’язком звернутися до Вас із проханням вжити заходів до відновлення правопорядку в державі, порушеного, зокрема, і в результаті прийняття деяких указів Глави держави.

Йдеться про укази від 10 жовтня 2008 року № 921/2008, від 13 жовтня № 922/2008, від 15 жовтня № 932/2008, 933/2008, від 16 жовтня № 940/2008 і 941/2008, від 17 жовтня 2008 року № 942/2008, якими здійснювалися призначення на суддівські посади та звільнення з таких посад, переведення суддів, створення та ліквідація судів, призначення на адміністративні посади в судах та звільнення з цих посад.

Судді України не ставили і не ставлять під сумнів необхідність здійснення заходів з удосконалення судочинства, наближення правосуддя до людей, більш надійного захисту інтересів держави, прав і свобод громадян, із забезпечення відповідальності суддів, які порушили закон і присягу. Однак такі заходи мають здійснюватися у повній відповідності з Конституцією та законами України. Разом з тим, про зазначені укази Президента цього сказати не можна.

Так, Указом Президента України від 10 жовтня 2008 року № 921/2008 внесено зміни до Указу Президента України від 2 лютого 2007 року № 73 та виключено статтю 1 цього Указу про призначення судді Шевченківського районного суду міста Києва Келеберди В.І. на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва в межах п’яти років, чим фактично цього суддю без наведення підстав та з порушенням встановленого порядку звільнено з посади судді зазначеного адміністративного суду.

Указом Президента України від 16 жовтня 2008 року № 941/2008 ліквідовано окружний адміністративний суд міста Києва та утворено з 17 жовтня 2008 року два нових окружних суди – Центральний окружний адміністративний суд міста Києва і Лівобережний окружний адміністративний суд міста Києва. Утворено також з 1 березня 2009 року Вінницький апеляційний адміністративний суд та Житомирський апеляційний адміністративний суд. Цим самим Указом визначено кількісний склад суддів у новостворених судах. При цьому було допущено порушення встановленого Законом України "Про судоустрій України" порядку утворення та ліквідації судів (Голова Верховного Суду України або Голова Вищого адміністративного суду України не погоджували відповідне подання Міністра юстиції України), а також порядку визначення кількості суддів (без подання Голови Державної судової адміністрації, погодженого з Головою Верховного Суду України або Головою Вищого адміністративного суду України). Незрозумілим є й те, з яких саме визначених законом підстав відбулися ліквідація та утворення вказаних судів.

Указом Президента України від 17 жовтня 2008 року № 942/2008 до складу новоутвореного Центрального окружного адміністративного суду міста Києва було переведено з інших окружних адміністративних судів 7 суддів. І знову ж це було зроблено з порушенням порядку, встановленого Законом України "Про судоустрій України" (без подання Голови Верховного Суду України або Голови Вищого адміністративного суду України).

Порушення порядку утворення та ліквідації зазначених судів, а також порядку переведення суддів може потягти істотні негативні наслідки для судового захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб. Йдеться, зокрема, про те, що згідно з Кодексом адміністративного судочинства України адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України; адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України, їхня посадова чи службова особа, а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Таким чином, окружний адміністративний суд міста Києва є єдиним судом в державі, до повноважень якого законом віднесено вирішення зазначених адміністративних справ.

З ліквідацією цього суду та утворенням замість нього двох окружних адміністративних судів, юрисдикція жодного з яких не поширюється повністю на місто Київ, без внесення змін до вказаного Кодексу виникла проблема з визначенням компетентного суду, який повноважний вирішувати ці адміністративні справи.

Таким чином, порушення порядку ліквідації та утворення зазначених судів, а також переведення суддів з одного суду в інший ставить під сумнів законність ухвалених такими судами (суддями) судових рішень.

Указами від 15 жовтня 2008 року № 932/2008 “Про відновлення деяких указів Президента України” та № 933/2008 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 24 квітня 2007 року № 338” фактично зроблено спробу поновити на посаді голови Печерського районного суду міста Києва колишнього голову цього суду В.М. Колесниченка та відповідно звільнити з неї чинного голову суду І.О. Отрош. Однак відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 16 травня 2007 року №1-рп/2007 Президент України не має права здійснювати призначення суддів на посаду голови суду та звільнення з такої посади.

На переконання членів президії Ради суддів України, реалізація вищевказаних указів Президента України в силу того, що вони прийняті з порушенням чинного законодавства, може призвести до правової нестабільності в державі, підриву правових основ функціонування державної влади, руйнування судової влади, масового порушення прав і свобод громадян.

Президія Ради суддів України переконливо просить відповідно реагувати на це звернення.

Президія Ради суддів України

21 жовтня 2008 року м. Київ