Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
В архів новин
12/15/2009
Звернення президії Ради суддів України до Голови Верховного Суду України, Голови Вищого адміністративного суду України, членів ради суддів адміністративних судів України, делегатів конференції суддів адміністративних суд від 14 грудня 2009 р.

ЗВЕРНЕННЯ
президії Ради суддів України
до Голови Верховного Суду України, Голови Вищого адміністративного суду України,
членів ради суддів адміністративних судів України,
делегатів конференції суддів адміністративних судів

14 грудня 2009 року
м. Київ

Про ситуацію, що складається у
зв’язку із закінченням повноважень
Голови Вищого адміністративного
суду України

Президію Ради суддів України глибоко турбує ситуація, що складається у зв’язку із закінченням повноважень Голови Вищого адміністративного суду України. Навколо цього питання, в тому числі і в засобах масової інформації, відбуваються дискусії стосовно того, як буде розвиватися ситуація в подальшому.

Зокрема, деякі судді та політики висловлюють думку, що Пасенюк Олександр Михайлович і після закінчення 5-річного терміну, на який його призначено Головою Вищого адміністративного суду України, має право тривалий час виконувати ці обов’язки, також обговорюється питання про можливість призначення Голови Вищого адміністративного суду України зборами суддів цього суду, або радою суддів адміністративних судів України, або конференцією суддів адміністративних судів.

Президія Ради суддів України вважає своїм обов’язком звернути увагу Голови Верховного Суду України, Голови Вищого адміністративного суду України, членів ради суддів адміністративних судів України, делегатів конференції суддів адміністративних судів на недопустимість прийняття рішень і вчинення дій, які суперечать Конституції і законам України, рішенням Ради суддів України і з’їзду суддів України.

Пасенюка О.М. на посаду Голови Вищого адміністративного суду України призначено Указом Президента України від 22 грудня 2004 року № 1520/2004. Згідно з частиною п’ятою статті 20 Закону України «Про судоустрій України» (в редакції від 7 лютого 2002 року) голова суду призначається строком на 5 років.

Відповідно до абзацу третього пункту 7 Указу Президента України від 10 червня 1997 р. № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» Указ Президента України від 22 грудня 2004 року №1520/2004 про призначення Пасенюка О.М. на посаду Голови Вищого адміністративного суду України набрав чинності з моменту його прийняття.

Таким чином, Пасенюк О.М. після закінчення 5-річного строку, на який його призначено, не вправі буде виконувати обов’язки Голови зазначеного суду.

Згідно з частиною п’ятою статті 41 Закону України «Про судоустрій України» у разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його обов’язки виконує перший заступник голови суду, а за його відсутності – один із заступників голови цього суду відповідно до розподілу обов’язків.

З цього випливає, що в останній день повноважень Голова Вищого адміністративного суду України має видати наказ, яким покласти виконання обов’язків Голови суду на першого заступника Голови суду, а за його відсутності – на відповідного заступника Голови суду. У разі відсутності такого наказу в перший же день, коли посада Голови суду стане вакантною, перший заступник Голови суду, а за його відсутності – відповідний заступник Голови суду має приступити до виконання обов’язків Голови суду, про що видати відповідний наказ.

Отже, оприлюднені в засобах масової інформації міркування про те, що Пасенюк О.М. після закінчення 5-річного строку, на який його призначено, вправі виконувати обов’язки Голови суду, не ґрунтуються на законі. Їх реалізація може призвести до вкрай небезпечних для правосуддя наслідків.

Безпідставними також є твердження про те, що призначити на посаду Голови Вищого адміністративного суду України можуть збори суддів цього суду, або рада суддів адміністративних судів України, або конференція суддів адміністративних судів.

Ні збори суддів Вищого адміністративного суду України, ні рада суддів адміністративних судів України, ні конференція суддів адміністративних судів згідно з чинним законодавством (статті 106, 108, 111 Закону України “Про судоустрій України”) таких повноважень не мають.

Після прийняття Конституційним Судом України Рішення від 16 травня 2007 року № 1-рп/2007 призначення суддів на адміністративні посади тимчасово до врегулювання питання в законодавчому порядку здійснює Рада суддів України на підставі свого рішення від 31 травня 2007 року № 50 “Щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та звільнення з цих посад”. Згідно з пунктом 2 цього рішення голова вищого спеціалізованого суду призначається Радою суддів України за поданням Голови Верховного Суду України на підставі рекомендації відповідної ради суддів.

Рішенням VIII позачергового з’їзду суддів України від 26 червня 2007 року “Про рішення від 31 травня 2007 р. № 50 “Щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та звільнення з цих посад” визнано, що це рішення Ради суддів України базується на положеннях Конституції та законів України, правових принципах організації діяльності судів та здійснення суддівського самоврядування. Раді суддів України доручено продовжувати призначати суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції в установленому нею порядку до належного законодавчого врегулювання цього питання.

Згідно з частиною третьою статті 112 Закону України «Про судоустрій України» рішення з’їзду суддів України є обов’язковим для всіх органів суддівського самоврядування та всіх професійних суддів.

Таким чином, призначення на посаду Голови Вищого адміністративного суду України після того, як ця посада стане вакантною, якщо на той час питання не буде врегульовано законом, можливе лише за рішенням Ради суддів України за поданням Голови Верховного Суду України на підставі рекомендації ради суддів адміністративних судів України.

Здійснення такого призначення зборами суддів, або радою суддів адміністративних судів України, або конференцією суддів адміністративних судів буде нелегітимним і відповідне рішення підлягатиме скасуванню в установленому законом порядку.

Президія Ради суддів України закликає Голову Верховного Суду України, Голову Вищого адміністративного суду України, членів ради суддів адміністративних судів України, делегатів конференції суддів адміністративних судів при вирішенні питання щодо призначення судді Вищого адміністративного суду України на посаду Голови цього суду діяти в порядку та межах, визначених законом та рішеннями Ради суддів України і VIII позачергового з’їзду суддів України, беручи до уваги можливість розгляду Радою суддів України подання Голови Верховного Суду України на підставі рекомендації ради суддів адміністративних судів України щодо кількох кандидатур та прийняття рішення шляхом таємного голосування бюлетенями.

Президія Ради суддів України