Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
В архів новин
12/20/2007
Рішення VIII позачергового з’їзду суддів України
“Про стан здійснення правосуддя в Україні”

Рішення

VIII позачергового з’їзду суддів України

“Про стан здійснення правосуддя в Україні”

7 грудня 2007 р.
м. Київ

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Верховного Суду України Онопенка В.В. “Про стан здійснення правосуддя в Україні”, VIIІ позачерговий з’їзд суддів України відзначає, що попри значне навантаження на суди та складні умови їх діяльності ними забезпечується якісний розгляд переважної більшості справ у розумні строки – практично всі показники оперативності та якості розгляду судами справ у 2006 та 2007 роках поліпшилися.

Цього було досягнуто завдяки сумлінній праці абсолютної більшості суддів, ужитим заходам щодо систематичного вивчення стану організації роботи місцевих судів апеляційними, вищими спеціалізованими судами та Верховним Судом України та надання суддям методичної допомоги.

Разом із тим, якісний та оперативний розгляд судами справ ускладнюється низкою факторів, до яких, зокрема, слід віднести велике навантаження на суддів, відсутність належних правових засобів для забезпечення єдиної судової практики, недосконалість законодавчого регулювання процедури судового розгляду справ, хронічне недофінансування судової влади, відсутність дієвого механізму притягнення суддів до відповідальності за порушення ними закону.

Багато проблем у сфері правосуддя обумовлені причинами, усунення яких знаходиться поза межами компетенції судової влади і потребує вжиття відповідних правових, організаційних, матеріально-технічних, фінансових заходів іншими суб’єктами державної влади, у тому числі парламентом та Урядом. Проте значну їх частину може бути розв’язано підвищенням ефективності діяльності суб‘єктів судової влади – суддів, голів судів, органів суддівського самоврядування, кваліфікаційних комісій.

З’їзд в и р і ш и в:

1. Доповідь Голови Верховного Суду України Онопенка В.В. “Про стан здійснення правосуддя в Україні” взяти до відома.

2. Схвалити діяльність Верховного Суду України щодо ініціювання розгляду Верховною Радою України проектів законів України, які сприятимуть ефективному, якісному та оперативному здійсненню правосуддя, і рекомендувати йому продовжувати роботу з підготовки законодавчих пропозицій з актуальних питань судоустрою, судочинства та статусу суддів.

3. Рекомендувати Верховному Суду України, вищим спеціалізованим, апеляційним та місцевим судам вживати передбачених законом заходів щодо поліпшення здійснення правосуддя, у тому числі в частині організації взаємодії з суб’єктами, діяльність яких спрямована на забезпечення здійснення правосуддя, належного правового реагування на факти зловживання учасниками судового процесу процесуальними правами та невиконання ними процесуальних обов’язків.

4. Рекомендувати Верховному Суду України провести аналіз судової практики і з метою однакового застосування судами законодавства надати роз’яснення судам з найбільш актуальних та складних питань здійснення судочинства (зокрема, стосовно вирішення корпоративних, земельних та податкових спорів, розгляду справ з питань банкрутства, захисту права власності, відмежування компетенції адміністративних судів від компетенції господарських судів та судів загальної юрисдикції, застосування судами законодавства при дачі дозволів на обмеження окремих конституційних прав громадян).

5. Визнати за необхідне забезпечення головами вищих спеціалізованих та апеляційних судів з метою сприяння виконанню судами нижчого рівня покладених на них обов’язків систематичного вивчення організації їх роботи та надання їм методичної допомоги.

6. Рекомендувати головам апеляційних судів проаналізувати практику ухвалення апеляційними судами рішень про повернення справи на новий судовий розгляд у суд першої інстанції і вжити організаційних заходів, спрямованих на забезпечення суворого дотримання вимог процесуального закону щодо ухвалення нового рішення (вироку) при скасуванні рішень (вироків) суду першої інстанції.

7. Рекомендувати членам Ради суддів України, головам рад суддів та головам судів за наявності достатніх підстав у разі недотримання суддями вимог закону, недбалості, порушення присяги невідкладно ініціювати притягнення до встановленої законом відповідальності винних осіб.

8. Кваліфікаційним комісіям суддів підвищити вимоги до ділових та моральних якостей кандидатів на посади суддів. Давати принципову оцінку суддям, які допускають порушення закону, тяганину при розгляді справ або своєю поведінкою компрометують звання судді.

9. Раді суддів України, іншим органам суддівського самоврядування вживати дієвих заходів щодо зміцнення незалежності судів, захисту від втручання в їх діяльність, правового та соціального захисту суддів, вирішення нагальних питань організаційного забезпечення діяльності судів.

Головуючий на з’їзді П.П. Пилипчук