ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 

  
 Наше кредо — невпинний розвиток
Our credo – unceasing development

  НА ТЕМУ ДНЯ
ISSUE OF THE DAY

 Селіванов М.П.   Проблемні питання формування суддівського корпусу та можливі шляхи їх вирішення
Selivanov M.P. Task issues of judiciary formation and possible ways of their solution

 У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Інформаційне повідомлення про розширене засідання Президії Верховного Суду України
Information on enlarged meeting of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine
 Про підсумки роботи Верховного Суду України у 2004 р. та завдання на 2005 р.
Постанова розширеного засідання Президії Верховного Суду України від 28 січня 2005 р. № 1
On results of activity of the Supreme Court of Ukraine in 2004 and tasks for 2005
Resolution of enlarged meeting of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine of January 28, 2005, No.1

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 р. № 1
On some issues arising in consideration by courts of Ukraine appeals from decisition of inqulry agezcies in vestigator andprocecutor on institution of criminal case
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of february 11, 2005, No. 1

 СУДОВА ПРАКТИКА

  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Висновок суду про те, що відмова позивачки від проходження атестації є підставою для її звільнення за п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП України через невідповідність займаній посаді, при недоведеності самого факту такої невідповідності суперечить змісту зазначеної норми матеріального права
 При припиненні трудових відносин з підприємством, установою, організацією громадянин, який перебував на квартирному обліку за місцем роботи, переводиться на облік до виконавчого комітету місцевої ради за місцем проживання. Відсутність працівника на засіданні профспілкового комітету під час прийняття рішення про зняття його з квартирного обліку не може бути підставою для висновку суду про скасування такого рішення
 Висновок суду про те, що громадська організація, зокрема Українська асоціація споживачів, може представляти інтереси споживачів тільки на підставі їхніх довіреностей, є помилковим, оскільки зазначене представництво виникає з підстав, передбачених законом
 Відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження» розмір заборгованості з виплати аліментів визначається державним виконавцем, а за наявності спору — судом. Недотримання позивачем встановленої процедури тягне відмову в задоволенні позову
 Постанова суду в справі про адміністративне правопорушення підлягає оцінці судом на загальних підставах з урахуванням всіх обставин справи в їх сукупності

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 30 січня 2001 р. та додаткова угода до нього від 7 червня цього ж року, укладені з порушенням процедури укладення договорів, але в подальшому схвалені загальними зборами товариства, відповідно до ст. 4 Закону України «Про власність», ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» та ч. 2 ст. 63 ЦК України 1963 р. є дійсними з моменту укладення

  Рішення у кримінальних справах
 Вирок скасовано, оскільки при призначенні покарання за сукупністю злочинів суд необгрунтовано врахував покарання, призначене судом іноземної держави
 Порушення порядку пред’явлення цивільного позову і невмотивоване вирішення його судом першої та апеляційної інстанцій потягло скасування судових рішень у відповідній частині
 Відповідно до ч. 5 ст. 334 КПК України у мотивувальній частині вироку мають бути викладені підстави для задоволення цивільного позову. Порушення цих вимог закону потягло зміну судових рішень у частині визначення розміру відшкодування заподіяної шкоди
 Суд касаційної інстанції відмовив у направленні справи на новий судовий розгляд, оскільки не встановив у ній істотних порушень кримінально-процесуального закону.
Відповідно до ст. 871 і ч. 9 ст. 362 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів в апеляційному суді здійснюється лише у разі проведення ним судового слідства

  НАУКРВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
SCIENTIFIC-PRACTICAL COMMENTARY


  
 Андрушко П.П., Стрижевська А.А.    Зловживання владою або службовим становищем (ст. 165 КК України): кримінально-правова характеристика
Andrushko P.P., Stryzhevs’ka A.A. Abuse of power or office (art. 165 of the Criminal Code of Ukraine): criminal-legal qualification

 У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS


  
 Рішення у справі “Михайленки та інші проти України”
Реферативний переклад
Judgment in case of Mykhaylenky and others v. Ukraine
Abstracts of translation
 Рішення у справі “Морено Гомез проти Іспанії”
Реферативний переклад
Judgment in case of Moreno Gomez v. Spain
Abstracts of translation

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION


  
 Барбара В.П., Глушков М.С.   Деякі складні питання правового регулювання обігу векселів в Україні
BarbaraV.P., Hlushkov M.S. Some complicated issues of legal regulation of bills circulation in Ukraine
 Ковітіді О.Ф.   Звільнення від кримінального покарання у зв’язку із закінченням строків давності
Kovitidi O.F. Discharge from criminal punishment in connection with expiry of periods of limitations

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION


  
 
© 2021. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком