ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 
 Складний шлях до істини
Complicated path to the truth

  НА ТЕМУ ДНЯ
ISSUE OF THE DAY

 Пилипчук П.П.   Належне фінансування судової влади як одна із гарантій самостійності судів і незалежності суддів
Pylypchuk P.P. Appropriate financing of judicial power as one of safeguards for independent courts and judiciary

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 груднф 2004 р. № 17
On courts practice in cases on crimes and other offences against environment
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of December 10, 2004, No. 17
 Про внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 ôПро практику призначення судами кримінального покарання
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 18
On introduction of changes into Resolution of the Supreme Court of Ukraine of October 24, 2003, №7 “On the practice of assignment of criminal penalty by courts”
Resolution of the Supreme Court of Ukraine of December 10, 2004, No.18

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відмовляючи у задоволенні позову про захист честі і гідності та відшкодування моральної шкоди, суд не врахував вимог ст. 28 Конституції України, згідно з якою кожен має право на повагу до його гідності.
Відповідно до ст. 4 ЦК України 1963 р. цивільні права та обов’язки виникають як з підстав, передбачених законодавством, так і з дій громадян та організацій, які хоч і не передбачені ним, але виходячи із загальних засад і змісту цивільного законодавства породжують цивільні права та обов’язки
 Розглядаючи справу за позовом про відшкодування моральної шкоди, заподіяної неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги, суд зробив правильний висновок про те, що розмір відшкодування такої моральної шкоди не може визначатися відповідно до вимог ст. 4401 ЦК України 1963 р., якою встановлено мінімальний розмір відшкодування заподіяної моральної шкоди
 Суди не встановили факту укладення між сторонами договору купівлі-продажу з дотриманням обов’язкової нотаріальної форми, тому висновок суду про те, що часткове отримання коштів за цим договором є завдатком, не можна визнати правильним
 Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» не визначено умов, за яких один із членів сім’ї може отримати більшу або меншу частку в приватизованому житлі. Частки в жилому приміщенні кожного з повнолітніх членів сім’ї, яким передається у власність займана квартира (будинок), є рівними
 Розглядаючи трудовий спір про визнання кваліфікаційної категорії за працівником, якому її присвоїли за рішенням атестаційної комісії в Російській Федерації, суд, застосовуючи до спірних правовідносин міжнародну угоду, не врахував, що чинним законодавством України не передбачено взаємного визнання документів про атестацію, виданих у Російській Федерації

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Застосовуючи ст. 440 ЦК УРСР, суди повинні враховувати, що зазначена норма регулювала цивільні позадоговірні (деліктні) правовідносини і не може поширюватися на відносини, які виникають із умов договору

  Рішення у кримінальних справах
Decisions in Criminal Cases

 Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту
 Суд направляє засудженого для відбування покарання, від якого його було звільнено на підставі ст. 75 КК, тільки в разі, якщо він не виконує покладених на нього обов’язків або систематично вчинює правопорушення, що потягли адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення
 Суд не може відмовити особі, яка зазнала матеріальної чи моральної шкоди від вчиненого щодо неї злочину, в задоволенні цивільного позову тільки тому, що його пред’явлено під час судового слідства
 Відповідно до ст. 91 КПК України судові витрати складаються, зокрема, із сум, витрачених на зберігання, пересилання і дослідження речових доказів. Ці витрати згідно з ч. 1 ст. 93 цього Кодексу, покладаються на засуджених
 Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення потягла обгрунтоване закриття справи

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
AT THE JUDICIAL CHAMBERS

 Практика застосування судами законодавства, яким передбаченi права потерпілих від злочинів
Courts practice in application of legislation which prescribes rights of crime victims

  НАУКРВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
SCIENTIFIC-PRACTICAL COMMENTARY

  Андрушко П.П., Стрижевська А.А.   Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України): кримінально-правова характеристика
Andrushko P.P., Stryzhevs’ka A.A. Abuse of power or office (art. 364 of the Criminal Code of Ukraine): criminal-legal qualification

 У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

 Рішення у справі ôПлаксін проти Росіїö
Judgment in case of Plaksin v. Russia

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION

  Дідківська Н.А.   Умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (особливості змісту окремих ознак та деякі питання кваліфікації)
Didkivs’ka N.A. Intended crime with the purpose to secret other crime or to ease its commitment (peculiarities of certain characteristics and some issues of qualification)

  CТОРІНКИ ІСТОРІЇ
PAHES OF HISTORY

 Мигашко М.Д., Овчинников Є.І.   На вірність закону і правосуддю
Пам’яті Голови Верховного Суду України у відставці Якименка О.Н.
Myhashko M.D., Ovchynnykov Y.I. Fidelity to law and justice
In memory of ex-Chairman of the Supreme Court of Ukraine Yakymenko O.N

 МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION

 
© 2021. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком