ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 
 Суддя — визначальний фактор існування демократичного суспільства
Judge—is a guilding factor of democratic society existence

 У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE AND JUDICIAL COUNCIL OF UKRAINE

 Про стан організації роботи місцевих судів Львівської області у 2002 р. та І півріччі 2003 р.
On the state of organization of local courts` operation of Lviv Region in 2002 and first half of 2003
 Про стан організації здійснення правосуддя у Львівській області. Постанова Президії Верховного Суду України і президії Ради суддів України від 14 листопада 2003 р. № 31
On the state of justice delivering in Lviv Region.Resolution of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine and Presidium of Judicial Council of Ukraine of November 14, 2003, No. 31

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про практику призначення судами кримінального покарання. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7
On the practice of assignment of criminal penalty by courts. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of October 24, 2003, No. 7
 Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 8
On application of legislation that guarantees right for protection in criminal proceeding. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of October 24, 2003, No. 8
 Про призначення Першого заступника Голови Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 5 грудня 2003 р. № 11
On appointment of the First Deputy Chairman of the Supreme Court of Ukraine. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of December, 5, 2003, No. 11
 Про призначення заступника Голови Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 5 грудня 2003 р. № 12
On appointment of the Deputy Chairman of the Supreme Court of Ukraine. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of December, 5, 2003, No. 12

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до Угоди про взаємне визнання прав на відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаного з виконанням ними трудових обов’язків, укладеної 9 вересня 1994 р. у м. Москві Україною, Російською Федерацією та іншими державами, у справах про відшкодування зазначеної шкоди компетентним є суд Сторони цієї угоди, на території якої мала місце подія, що стала підставою для вимоги про відшкодування шкоди, або суд Сторони, на території якої проживають особи, котрі мають право на відшкодування шкоди, за вибором потерпілого
 При припиненні трудового договору за угодою сторін згідно з п. 1 ст. 36 КЗпП України, на відміну від звільнення працівника за власним бажанням за ст. 38 цього Кодексу, можливості відкликання працівником своєї заяви про звільнення не передбачено. Анулювання домовленості між працівником і власником підприємства про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП може мати місце лише при взаємній згоді на це власника або уповноваженого ним органу та працівника
 Рішення суду про зобов’язання підприємства скласти акт про нещасний випадок з працівником на виробництві скасовано, оскільки суд не врахував, що згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях у разі нещасних випадків, що сталися внаслідок отруєння алкоголем і наркотичними речовинами або внаслідок їх дії, якщо це не викликано застосуванням цих речовин у виробничих процесах чи неправильним їх зберіганням і транспортуванням, акт за формою Н-1 про нещасний випадок не складається і цей нещасний випадок на облік не береться
 Якщо продаж автомобіля здійснювався за договором комісії, то за позовом покупця про визнання недійсним договору купівлі-продажу автомобіля відповідачем згідно зі статтями 395, 397 ЦК України має бути комісіонер, а не особа, котра доручила йому продати автомобіль (комітент)

  Рiшення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Якщо кримінальну справу порушено за фактом вчинення злочину і винувату особу не встановлено протягом строків давності, передбачених ст. 49 КК України, закриття справи можливе лише в тому разі, коли з часу вчинення злочину минуло 15 років
 Відповідно до вимог п. 21 ст. 54 КПК України суддя не може брати участі у розгляді кримінальної справи, якщо під час досудового слідства в ній він вирішував питання щодо проведення обшуку й обрання запобіжного заходу
 Покарання у виді виправних робіт відбувається лише за місцем роботи засудженого і за змістом ч. 1 ст. 57 КК України не може бути призначене безробітним
 Суддя вправі порушити кримінальну справу тільки про злочини, які зазначені у ч. 1 ст. 27 КПК України і щодо яких досудове слідство не провадиться
 Призначене судом покарання не може бути нижчим від найнижчої межі, встановленої законом, для відповідного виду покарання

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ст. 74 Кодексу торговельного мореплавства України відведення земельних ділянок для морського порту, а також вилучення цих ділянок здійснюються в порядку, встановленому чинним законодавством України. Тобто відносини, пов’язані з відведенням земельних ділянок під територію морського порту, порядок користування ними та їх вилучення регулюються нормами ЗК України

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
AT THE JUDICIAL CHAMBERS

 Практика розгляду судами справ про порушення митних правил, пов’язаних із конфіскацією предметів, що є безпосередніми об’єктами цих порушень
Courts` practice in dealing with cases on infringement of customs rules concerned with seizure of things which are direct object of these infringements

 СУДОВА СТАТИСТИКА
JUDICIAL STATISTICS

 Розгляд судами справ про злочини у сфері обігу наркотичних засобів у 2001—2002 рр. (за даними судової статистики)
Courts` dealing with cases on crimes in the sphere of drug trafficking in 2001—2002 (under the data of judicial statistics)

 ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
ISSUES OF JUDICIAL-LEGAL REFORM

 Карпечкін П.Ф.   Співвідношення функцій судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України в контексті судової реформи
Karpechkin P.F. Interrelation of functions between courts of general jurisdiction and Constitutional Couer in the context of judicial reform in Ukraine

 ТОЧКА ЗОРУ
INTERNATIONAL COOPERATION

 Шакун В.І.   Злочинність неповнолітніх: нові виклики для України
Shakun V.I. Juvenile delinquency: new challenges for Ukraine
© 2021. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком