ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 
 Маляренко В.Т.   Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду
Maliarenko V.T.On the level of justice in the state and respect for court

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Провадження в цивільних справах має здійснюватися за процесуальним законом України, який є чинним на час розгляду справи
 При приватизації жилих приміщень у багатоквартирних будинках державного житлового фонду громадяни, на користь яких провадиться відчуження приміщень, набувають права власності як на відповідні квартири чи кімнати в них, так і на належні до них господарські споруди та приміщення (підвали, сараї тощо) незалежно від того, чи створені власниками квартир товариства або об’єднання індивідуальних власників квартир. Тому на переобладнання горищ і заміну дахів у будинках, в яких є приватизовані квартири, необхідна згода власників останніх
 Присуджена до стягнення сума середнього заробітку за час затримки розрахунку з працівником при його звільненні не належить до заробітної плати, а є разовою виплатою — санкцією за несвоєчасний розрахунок, — тому не може бути об’єктом індексації згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення»
 Зміни в розмірі часток у спільній власності на жилий будинок, що сталися у зв’язку з прибудовою, перебудовою або надбудовою, не тягнуть за собою змін установленого порядку користування та розпоряджання земельною ділянкою, а якщо цей порядок не визначався, то при його визначенні суду слід виходити з розміру часток на будинок, які були у сторін при первісному виникненні права спільної часткової власності на будинок
 Заповіт не може бути визнаний недійсним за позовом спадкоємця з тих підстав, що спадкодавець склав заповіт на вкрай невигідних для себе умовах
 Суд не може визнати право власності на квартиру на підставі договору про інвестування будівництва жилого будинку, якщо рішенням суду в іншій справі право власності на цей будинок згідно із зобов’язанням організації, яка вела будівництво, визнано за іншою особою і це рішення набрало законної сили

  Рiшення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 При призначенні покарання суд не може визнати обтяжуючими обставини, не зазначені в ч. 1 ст. 67 КК України
 Обмеження волі як вид покарання не може бути застосовано до неповнолітніх, а звільнення від відбування покарання з випробуванням застосовується до таких осіб лише в разі їх засудження до позбавлення волі
 Завдана крадіжкою матеріальна шкода визнається значною з урахуванням не тільки матеріального становища потерпілого, а й вартості викраденого майна. Невиконання вироку протягом тривалого часу безпідставно визнано ухиленням засудженого від відбування виправних робіт і підставою для призначення покарання за сукупністю вироків
 Кримінальна відповідальність за ст. 204 КК України настає за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту лише таких товарів, до ціни яких згідно з чинним законодавством включено акцизний збір
 Вимога службової особи про матеріальну винагороду за вчинення діяння по службі, спрямованого на задоволення протизаконних інтересів хабародавця, не може розглядатись як вимагання хабара
 Адміністративна справа може бути розглянута за відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, лише за умови, що є дані про своєчасне повідомлення цієї особи про місце та час судового розгляду і від неї не надійшло клопотання про його відкладення

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Висновок суду про те, що директор регіонального відділення банку не мав повноважень підписувати позовну заяву, суперечить Статуту банку та статтям 26, 29, 31 ЦК України, якими визначено підстави для дій юридичної особи, межі прав органів юридичних осіб, їх філій та керівників філій

 НА ДОПОМОГУ СУДДІ
FOR JUDGE'S HELP

 Ю.Л. Сенін   Деякі питання застосування законодавства при розгляді судами цивільних справ
Y.L. Senin Some issues of legislation using in civil consideration

 КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА
COMMENTS TO LEGISLATION

  С.М. Міщенко, С.А. Солоткий   Взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства
S.M. Mischenko, S.A. Solotkyi Taking into custody and extension of custody term on the stages of inquiry and pretrial investigation

 ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
ISSUES OF JUDICIAL-LEGAL REFORM

 В.С. Стефанюк    Поняття судового адміністративного процесу та його принципи в адміністративному праві
V.S. Stefaniuk Notion of judicial administrative process and its principles and administrative law
  А.А. Стрижак    Поняття і сутність державного управління в органах судової влади України
A.A. Stryzhak State administration in organs of judicial power of Ukraine—notion and essence

 ТОЧКА ЗОРУ
INTERNATIONAL COOPERATION

 А.С. Сизоненко   Недопустимість доказів у кримінальному судочинстві
A.S.Syzonenko. Evidences inadmissibility in criminal judicature
© 2021. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком