ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 ДО 80-РІЧЧЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
TO THE 80-TH ANNIVERSARY OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Копиленко О.Л., Гончаренко В.Д., Зайчук О.В.   Становлення і розвиток Верховного Суду України
Kopylenko O.L., Honcharenko V.D., Zaichuk O.V. Formation and evolution of the Supreme Court of Ukraine
 Маляренко В.Т.   Новий етап в історії Верховного Суду України
Maliarenko V.T. New phase in the history of the Supreme Court of Ukraine
 Мигашко М.Д.   Без минулого не буває майбутнього
Myhashko M.D. There is no future without past
 Копиленко О.Л., Гончаренко В.Д., Зайчук О.В.   Становлення і розвиток Верховного Суду України
Kopylenko O.L., Honcharenko V.D., Zaichuk O.V. Formation and evolution of the Supreme Court of Ukraine

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення з цивiльних справ
Decisions in civil cases

 Відповідальність за порушення банками правил валютного законодавства та порядок застосування до них фінансових санкцій визначено законами, якими повинен керуватися суд при вирішенні справ за скаргами на дії працівників державної виконавчої служби
 Особам, які після 1945 р. були переселені на територію України з території інших країн (якщо вони народилися після 31 грудня 1932 р.), статус учасника війни може бути встановлено лише за наявності документів чи інших доказів, які незаперечно підтверджують той факт, що зазначені особи працювали під час Великої Вітчизняної війни
 Відповідно до Положення про порядок і критерії призначення компенсаційних виплат громадянам, які постраждали від націонал-соціалістських переслідувань у роки Другої світової війни, Федеративна республіка Німеччина надає такі компенсації колишнім в’язням нацистських таборів (з числа цивільного населення) згідно з переліком цих таборів за умови встановлення факту примусового тримання.
У разі відсутності документів, що засвідчують факти націонал-соціалістських переслідувань, в архівних установах колишнього СРСР та країн, на території яких трималися жертви націонал-соціалізму, такий факт може встановлюватися на підставі свідчень одного чи більше свідків, які мають документи про їх примусове тримання
 При встановленні вини особи у вчиненні будь-якого корупційного діяння, в тому числі й у порушенні спеціальних обмежень, суду необхідно виходити не тільки зі змісту положень ст. 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією» а й враховувати загальні ознаки корупції, що містяться в ч. 1 ст.1 цього Закону
 У справі про визнання неправомірними дій посадових осіб органу соціального захисту населення по перерахунку пенсії особі, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, рішення скасовано з передачею справи на новий розгляд у суд першої інстанції, оскільки недодержання останнім вимог статей 15 і 202 ЦПК України щодо з’ясування і встановлення фактів порушення права призвело до неправильного вирішення справи

  Рiшення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Якщо в ході дізнання та досудового слідства не встановлено особу, яка вчинила злочин, суд вправі закрити справу у зв’язку із закінченням строків давності за наявності підстави, передбаченої ч. 2 ст. 49 КК України, тобто коли минуло 15 років із моменту вчинення злочину, за винятком випадку, зазначеного в ч. 4 ст. 49 КК України (ст. 111 КПК України, ст. 49 КК України)
 Вирішуючи питання про призначення додаткового покарання у виді штрафу, треба виходити із загальних положень ст. 77 та ч. 3 ст. 53 КК України про те, що штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, коли його передбачено у санкції статті Особливої частини цього Кодексу
 У випадку, коли особа, щодо якої було застосовано відстрочку виконання вироку або умовне засудження, до постановлення вироку в першій справі вчинила інший злочин, за що її засуджено до покарання, яке належить відбувати реально, застосування принципів часткового чи повного складання призначених покарань на підставі ч. 3 ст. 42 КК України не допускається і кожен вирок виконується самостійно
 При приведенні вироків у відповідність із КК України 2001 р. кваліфікація дій засуджених змінюється у відповідності з тими кваліфікуючими ознаками злочинів, які їм були інкриміновані. Погіршення становища засуджених при цьому не допускається
 Особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння і заподіяла шкоду в стані, коли вона не могла розуміти значення своїх дій або керувати ними, згідно зі ст. 449 ЦК України не відповідає за заподіяну шкоду

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Усупереч закону юридичну відповідальність за рішення, прийняте зборами засновників договірного об’єднання підприємств, покладено судом на одного із засновників

 У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Інформаційне повідомлення про розширене засідання Президії Верховного Суду України
Information on enlarged meeting
 Про підсумки діяльності Верховного Суду України по здійсненню правосуддя у 2002 р.
Постанова Президії Верховного Суду України від 31 січня 2003 р. № 6
On results of activity of the Supreme Court of Ukraine on administering justice in 2002
Resolution of the presidium of the Supreme Court of Ukraine of January 31, 2003 No. 6

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я людини
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2
On courts practice in cases on crimes against human life and health
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of February 7, 2003, No. 2
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Пленуму Верховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 1
On recognition some Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine invalid
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of February 7, 2003, No. 1

  У НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНІЙ РАДІ ПРИ ВЕРХОВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ
AT THE SCIENTIFIC-CONSULTATIVE COUNCIL AFFILIATED WITH THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про затвердження персонального складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді України
Постанова Президії Верховного Суду України від 14 січня 2003 р. № 2
On approval of the staff of the Scientific-Consultative Council affiliated with the Supreme Court of Ukraine
Resolution of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine of January 14, 2003 No. 2
 Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України
Затверджено постановою Президії Верховного Суду України від 14 січня 2003 р. № 3
Regulations of the Scientific-Consultative Council affiliated with the Supreme Court of Ukraine
Approved by the Resolution of the Presidium of the Supreme XCourt of Ukraine of January 14, 2003 No. 3

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION

 

 ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
TO THE NOTICE OF CITIZENS

 

 ВКЛАДКА: НА ДОПОМОГУ СУДДІ
INSERTS: FOR JUDGE’S HELP

 Ярема А.Г., Давиденко Г.І.   Застосування судами нового сімейного законодавства
Yarema A.H., Davydenko H.I. Application of the new family legislation by courts
© 2021. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком