Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
На першу сторінку Постанови Пленуму <br> Верховного Суду України 2003 Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 грудня 1996 р. № 15 “Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон”<br><I>Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 17<br><I>

Про внесення змін і доповнень до постанови
Пленуму Верховного Суду України від 28 грудня 1996 р. № 15
“Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон”

Постанова
Пленуму Верховного Суду України
від 26 грудня 2003 р. № 17


У зв’язку із прийняттям Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. Кримінального кодексу України Пленум Верховного Суду України постановляє:

Внести до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 грудня 1996 р. № 15 “Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон” такі зміни і доповнення:

1. Змінити назву постанови, виклавши її в такій редакції:

“Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні”.

2. Преамбулу викласти в такій редакції:

“Обговоривши матеріали узагальнення практики застосування судами ст. 62 Кримінального кодексу України (далі – КК), Пленум зазначає, що суди в основному правильно вирішують питання про призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні. Більшість засуджених до цього покарання під час його відбування стають на шлях виправлення і після звільнення з дисциплінарної частини сумлінно несуть службу.

Проте в окремих випадках при застосуванні ст. 62 КК суди допускають помилки. При призначенні військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні не завжди забезпечується індивідуальний підхід. Іноді воно призначається військовослужбовцям, до яких з урахуванням їх особи, характеру та ступеня суспільної небезпечності вчиненого злочину не слід було б застосовувати цей вид покарання. Водночас окремі особи, які могли б виправитися в умовах дисциплінарної частини, засуджуються до покарання у виді позбавлення волі. Не з’ясовуються з достатньою повнотою дані про стан здоров’я підсудних, унаслідок чого в дисциплінарному батальйоні опиняються особи, не придатні до військової служби.

Практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні суди аналізують рідко. Суди апеляційної інстанції іноді своєчасно не виявляють і не виправляють помилок, допущених при призначенні цього виду покарання.

З метою поліпшення діяльності судів із застосування ст. 62 КК Пленум Верховного Суду України постановляє:”

3. У п. 1 слова “у вигляді направлення в дисциплінарний батальйон” замінити словами “у виді тримання в дисциплінарному батальйоні”.

4. У п. 2:

абзац перший викласти в такій редакції: “2. Роз’яснити судам, що покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні застосовується, як правило, у випадках вчинення злочинів невеликої тяжкості, коли засуджених можна залишити на військовій службі й виправити в умовах дисциплінарної частини. Цей вид покарання може бути застосований і до військовослужбовців, які вчинили злочини середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, за умови, що суд, враховуючи особу винного й обставини, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, дійде висновку про можливість призначення такого покарання”;

в абзаці другому слова “Направлення в дисциплінарний батальйон” замінити словами “Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні”;

абзац третій викласти в такій редакції: “Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні не застосовується до осіб: які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі; до яких поряд із покаранням за вчинений злочин застосовується примусове лікування від алкоголізму або наркоманії; які за станом здоров’я не придатні до військової служби”.

5. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Судам потрібно мати на увазі, що призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні може бути застосоване не тільки у випадках, коли це безпосередньо передбачено санкцією статті закону, за якою засуджується військовослужбовець, а й тоді, коли суд вважатиме за можливе (з урахуванням обставин справи та даних про особу засудженого) замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у дисциплінарному батальйоні протягом того самого строку. Застосувавши ст. 62 КК, суд обов’язково повинен мотивувати своє рішення”.

6. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. У разі засудження винного до позбавлення волі за сукупністю злочинів суд вправі замінити це покарання триманням у дисциплінарному батальйоні з підстав і в порядку, передбачених ч. 1 ст. 62 КК, лише після визначення остаточного покарання за правилами ст. 70 КК. Це стосується і тих випадків, коли за одні злочини, що входять у сукупність, особі призначено покарання у виді позбавлення волі, а за інші – тримання в дисциплінарному батальйоні”.

7. У п. 5 слова “до яких застосовано направлення в дисциплінарний батальйон” замінити словами “яким призначено покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні”.

8. У п. 6 слова “направлені в дисциплінарний батальйон” та цифри і слово “240, 241 або 243” замінити відповідно словами “яким призначено покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні” та цифрами і словом “407, 408 або 409”, а цифру “239” виключити.

9. Пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. При призначенні покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні у випадках, передбачених законом, а також визнавши за доцільне застосувати це покарання замість позбавлення волі, суд повинен зазначити у вироку про скасування раніше обраного запобіжного заходу. Відповідно до п. 13 Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України (затверджено Указом Президента України від 5 квітня 1994 р. № 139/94) засуджені до покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні до набрання вироком законної сили тримаються на гарнізонній гауптвахті”.

10. В абзаці першому п. 8:

слово і цифри “ст. 52” замінити словом і цифрами “статей 81, 82”, після слів “звільнення від” і слова “заміна” доповнити речення відповідно словами “відбування” та “невідбутої частини”, слово “зразковою” замінити “сумлінною”, а слово “чесним” виключити.

11. У п. 9:

абзац перший викласти в такій редакції: “9. Військовій судовій колегії Верховного Суду України, військовим апеляційним судам регіонів та Військово-Морських Сил при перевірці справ у касаційному та апеляційному порядку посилити увагу до з’ясування обґрунтованості застосування судами ст. 62 КК”;

в абзаці другому слова “у вигляді направлення в дисциплінарний батальйон” і “які раніше направлялись у дисциплінарний батальйон” замінити відповідно словами “у виді тримання в дисциплінарному батальйоні” та “які раніше тримались у дисциплінарному батальйоні”.