Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
На першу сторінку Проблеми судово-правової реформи Запровадження відновного правосуддя Міжнародна конференція “Формування української моделі відновного правосуддя” (матеріали підготовлені Українським центром `Порозуміння`) Овчарова Г.Б. ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ: МОДЕЛЬНИЙ ЮВЕНАЛЬНИЙ СУД І ВІДНОВЛЮВАЛЬНЕ ПРАВОСУДДЯ В ПРОЕКТІ ХАРКІВСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ „МОЛОДЬ ЗА ДЕМОКРАТІЮ”

ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ:
МОДЕЛЬНИЙ ЮВЕНАЛЬНИЙ СУД І ВІДНОВЛЮВАЛЬНЕ ПРАВОСУДДЯ
В ПРОЕКТІ ХАРКІВСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ
„МОЛОДЬ ЗА ДЕМОКРАТІЮ”

Овчарова Г.Б.
Координатор програм
Харківського громадського центру
«Молодь за демократію»


Проблема здійснення судочинства по відношенню до неповнолітніх з кожним роком набуває все більшої актуальності: з однієї сторони про це говорять громадські діячі, які займають активну позицію щодо захисту дитини, з іншої - науковці і практики, які, відповідно, з наукової і практичної точок зору обґрунтовують необхідність особливого вирішення справ за участю неповнолітніх. Проте і до цього часу вони не в змозі однозначно визначити доцільність, мету, завдання, структуру системи особливого вирішення справ за участю неповнолітніх. Але ні у кого не викликає сумніву, що це має бути побудована на закономірностях розвитку дитини, логічно вивірена, науково обґрунтована, організаційно завершена система захисту дитини, яка вчинила злочин, потерпіла від злочину, вчинила інше правопорушення, чи відносно якої було вчинено правопорушення або вчинено інше порушення її прав, до складу якої входили би не лише уповноважені державні судді, а краще, суди, але і державні органи і громадські організації, що застосовують свої повноваження для захисту дитини. Таку систему органів і зв’язків між ними у різних видах прийнято вважати ювенальною юстицією.

У межах програми по удосконаленню системи ювенальної юстиції як комплексної системи спеціалізованого державного і громадського забезпечення і захисту прав дитини Харківським громадським центром „Молодь за демократію” у 2003 -2005 рр. реалізується проект „Модельний ювенальний суд - крок до вдосконалення ювенальної юстиції в Україні”, що націлений на:

· вдосконалення системи правового захисту дітей в судах через впровадження спеціалізації "Ювенальний суддя" та створення умов для розбудови в Україні системи ювенальних судів (на базі одного з районних судів створено модельний ювенальний суд);
· вдосконалення системи соціального і правового захисту всіх дітей до 18 років через систему служб у справах неповнолітніх (Служба захисту прав неповнолітніх);
· підвищення ролі громадських організацій в реагуванні на кримінальні конфлікти за участю неповнолітніх, підтримка громадських ініціатив в сфері карної юстиції.
Модельний ювенальний суд, створення якого розпочато в травні 2004 року на базі Дерагічівського районного суду, — це звичайний суд міського рівня з високоефективною організацією апарату, спрямований на забезпечення судової діяльності при чіткому розмежуванні процесуальних і адміністративно-управлінських функцій, з високим рівнем судочинства, в якому запроваджена спеціалізація двох суддів на розгляді справ, що зачіпають права і законні інтереси неповнолітніх, і введена посада спеціаліста з пробації.

Ювенальні судді уповноважені розглядати як кримінальні справи по відношенню до неповнолітніх, так і цивільні (наприклад справи щодо встановлення опіки та піклування, позбавлення батьківських прав і т.і.), а також справи про адміністративні правопорушення неповнолітніх.

Спеціаліст з пробації уповноважений працювати з правопорушником як на досудовому етапі задля оцінки ризику повторних правопорушень і запобіганні їх скоєння, оцінки можливості досудової медіації або ефективних форм покарання з метою підготовки довирокових звітів для судді, так і на після судовому етапі задля організації і здійснення нагляду за виконанням покарань у громаді, превентивного контролю, здійснення піклування щодо засудженого в місцях позбавлення волі та нагляду за їх поведінкою після звільнення.

Що ми розуміємо під створенням умов для роботи модельного ювенального суду. Це:

· відповідна професійна підготовка суддів;
· необхідне матеріально-технічне забезпечення судів, яке безпосередньо пов’язано з організацією процесу судочинства та підвищенням його ефективності;
· включення в практику МЮС діяльності соціальних робітників, які мають бути відповідними як за ретельний збір інформації для судів по конкретному неповнолітньому та оточуючому його середовищу, так і за процес ресоціалізації дитини;
· підготовка таких соціальних працівників і вдосконалення механізмів їхньої роботи;
· розробка програми моніторингу результатів діяльності соціальних працівників;
· створення стандартів роботи соціальних працівників і форм підвищення їхньої кваліфікації;
· відповідна професійна підготовка практикуючих юристів, які спеціалізуються на представленні інтересів неповнолітніх;
· забезпечення представництва інтересів неповнолітнього на всіх стадіях карного процесу;
· включення в практику МЮС процедур відновлювального правосуддя;
· підготовка ведучих програм відновлювального правосуддя і удосконалення механізмів їхньої роботи;
· забезпечення роботи групи відновлювального правосуддя;
· підготовка оглядів судової практики по справам неповнолітніх;
· вивчення та узагальнення досвіду спільної діяльності в області ювенальної юстиції різних органів і структур.
У рамках співпраці з Українським Центром Порозуміння нами були проведено 3 презентації програми відновлювального правосуддя для трьох цільових груп нашого проекту: працівники районних служб у справах неповнолітніх, офіцери районних кримінально-виконавчих інспекцій, судді районних і апеляційного судів Харківської області; здійснена підготовка ведучих програм відновлювального правосуддя, розробляються механізми роботи групи відновлювального правосуддя по урегулюванню конфліктів за участю неповнолітніх з різними структурними підрозділами системи ювенальної юстиції.

На сьогодні ми відпрацьовуємо три способи залучення групи відновлювального правосуддя в процес по урегулюванню конфліктів за участю неповнолітніх через систему:

1. служб у справах неповнолітніх;
2. судів;
3. кримінально-виконавчих інспекцій.
У першому и другому випадках ми намагаємось розрішити конфлікт на досудовому етапі, в третьому – на після судовому етапі задля запобігання здійснення повторних злочинів.

Як здійснюється відбір справ на медіацію в суді див. в докладі Швецової Л.А. „Восстановительное правосудие при рассмотрении криминальных дел с участием несовершеннолетних в судах», я ж зупинюся на механізмі передачі справ на медіацію з боку служби у справах неповнолітніх.

Інформація про здійснення правопорушення неповнолітнім має бути зафіксованою районним відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Згідно Статті 5 Закону України „Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх” кримінальна міліція у справах неповнолітніх зобов’язана „інформувати відповідні служби у справах неповнолітніх про неповнолітніх, які затримані чи обвинувачуються у вчиненні злочинів”. Оскільки, кримінальна міліція також зобов’язана „виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень неповнолітніми, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення”, то разом з Службою у справах неповнолітніх, яка є законним представником неповнолітнього, вони можуть визначити можливість проведення програм по усуненню шкоди та примиренню потерпілого і правопорушника.

На сьогодні всі районні відділи кримінальної міліції у справах неповнолітніх, служби у справах неповнолітніх і суди Харківської області проінформовані про можливість здійснення нашим центром таких програм, але поки що через службу у справах неповнолітніх к нам звернулися по 3 справам, через ювенальний суд при Дергачівському районному суді – по 2 справам.