Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
На першу сторінку Пленум <br> Верховного Суду України 2008 Про деякі питання, що виникають у судовій практиці щодо позовів до органів суддівського самоврядування<br><i>Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 грудня 2008 р. № 17</I><br>

ПОСТАНОВА № 17
Пленуму Верховного Суду України
від 19 грудня 2008 р.

Про деякі питання, що виникають у судовій практиці
щодо позовів до органів суддівського самоврядування


З метою забезпечення однакового і правильного застосування законодавства при надходженні до провадження судів адміністративних позовів до органів суддівського самоврядування Пленум Верховного Суду України п о с т а н о в л я є дати судам такі роз’яснення:

1. У контексті положень частини першої статті 2, пунктів 1, 7 і 9 частини першої статті 3, статті 17, частини третьої статті 50 Кодексу адміністративного судочинства України органи суддівського самоврядування (збори суддів, конференції суддів, з’їзд суддів України, ради суддів), їх уповноважені особи (головуючі на зборах, конференціях суддів, з’їзді суддів України, їх члени (делегати), голови, їх заступники, члени рад суддів) при здійсненні ними дій (бездіяльності) чи прийнятті рішень, пов’язаних із реалізацією функцій суддівського самоврядування, не є суб’єктами владних повноважень і не можуть бути відповідачами у відповідних адміністративних справах. Компетенція адміністаривних судів відповідно до статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України на розгляд таких спорів не поширюється.

2. Скарги на рішення органів суддівського самоврядування (зборів суддів, конференцій суддів, з’їзду суддів України, рад суддів), а також скарги на дії, бездіяльність і рішення головуючих на зборах суддів, конференціях суддів, з’їзді суддів України та їх членів (делегатів), голів, їх заступників і членів рад суддів, пов’язані з діяльністю органів суддівського самоврядування, розглядаються самими органами суддівського самоврядування згідно зі статтями 105—116 Закону України від 7 лютого 2002 року № 3018-ІІІ “Про судоустрій України” та внутрішніми актами, які регламентують їх діяльність.

Голова
Верховного Суду України
ддддд
щщщ
В.В. Онопенко
Секретар Пленуму
Верховного Суду України
жжжж
Ю.Л. Сенін