Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
На першу сторінку Інформація для громадян Порядок оскарження судових рішень до Верховного Суду України

Порядок оскарження судових рішень до Верховного Суду України

  Законом України «Про судоустрій і статус суддів України» від 7 липня 2010 року № 2453-VI (далі – Закон) були внесені зміни до Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів України, у зв’язку з чим суттєво змінився порядок касаційного оскарження судових рішень у кримінальних та цивільних справах.

  Так, відповідно до статті 385 Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК) та статті 323 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) касаційною інстанцією у цивільних і кримінальних справах є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

  Крім того, з набранням чинності Законом було змінено порядок перегляду судових рішень у господарських та адміністративних справах Верховним Судом України.

  Hide details for Перегляд судових рішень Верховним Судом України у кримінальних справахПерегляд судових рішень Верховним Судом України у кримінальних справах

  Відповідно до статей 400-11 та 400-12 КПК Верховний Суд України переглядає судові рішення у кримінальних справах виключно з підстав:

  1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь (крім питань призначення покарання, звільнення від покарання та від кримінальної відповідальності), що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень (пункт 1 частини першої статті 400-12 КПК);

  2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом (пункт 2 частини першої статті 400-12 КПК).

  Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, відповідно до частини першої статті 400-13 КПК може бути подана після його перегляду в касаційному порядку. Таку заяву можуть подати особи, коло яких визначеного у статті 384 КПК:

  1) засудженим, його законним представником і захисником – у частині, що стосується інтересів засудженого;

  2) виправданим, його законним представником і захисником – у частині мотивів і підстав виправдання;

  3) законним представником, захисником неповнолітнього та самим неповнолітнім, щодо якого застосовано примусовий захід виховного характеру, – у частині, що стосується інтересів неповнолітнього;

  4) законним представником та захисником особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичного характеру;

  5) обвинуваченим, щодо якого справу закрито, його законним представником і захисником – у частині мотивів і підстав закриття справи;

  6) цивільним відповідачем або його представником – у частині, що стосується вирішення позову;

  7) потерпілим і його представником – у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;

  8) цивільним позивачем або його представником – у частині, що стосується вирішення позову;

  9) особою, щодо якої винесено окрему ухвалу (постанову) суду;

  10) особами, які в судовому порядку оскаржили постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, за винятком випадків, встановлених законом, – у частині мотивів і підстав відмови в порушенні кримінальної справи.

  Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом, відповідно до частини другої статті 400-13 КПК вправі подати особа, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.

  Заява про перегляд судового рішення на підставі, передбаченій пунктом 1 частини першої статті 400-12 КПК, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, відносно якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 400-12 КПК, якщо воно ухвалено пізніше.

  Заява про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 400-12 КПК, може бути подана протягом одного місяця від дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

  У разі пропущення строку, встановленого частинами першою - третьою статті 400-14 КПК, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк.

  Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України подається у письмовій формі. Заява підписується особою, яка її подає. До заяви додається оформлений належним чином документ, що підтверджує повноваження особи, яка її подає, відповідно до вимог КПК.

  У відповідності до частини другої статті 400-15 КПК у заяві про перегляд судового рішення зазначаються:

  1) найменування суду, до якого подається заява;

  2) особа, яка подає заяву, а також її поштова адреса, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

  3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, якщо заява подана на підставі, передбаченій пунктом 1 частини першої статті 400-12 КПК;

  4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі, передбаченій пунктом 2 частини першої статті 400-12 КПК;

  5) вимоги особи, яка подає заяву;

  6) у разі необхідності – клопотання;

  7) перелік матеріалів, які додаються.

  Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. До заяви додаються:

  1) копії заяви відповідно до кількості учасників процесу (за винятком випадку, коли заява подається особою, яка тримається під вартою);

  2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

  3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, якщо заява про перегляд судових рішень подається на підставі, передбаченій пунктом 1 частини першої статті 400-12 КПК;

  4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява про перегляд судових рішень подається на підставі, передбаченій пунктом 2 частини першої статті 400-12 КПК.

  Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ вирішує питання про допуск справи до провадження у Верховному Суді України. Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу. Копія ухвали про допуск справи надсилається разом із копією заяви особам, визначеним у статті 384 КПК, а в разі відмови у допуску – особі, яка подала заяву.

  За наслідками розгляду справи у Верховному Суді України приймається постанова про повне задоволення заяви, про часткове задоволення заяви або про відмову в її задоволенні. Відповідно до статті 400-24 КПК така постанова повинна бути виготовлена та направлена особам, зазначеним у статті 384 КПК, не пізніше п’яти днів з дня закінчення розгляду справи.

  Постанова Верховного Суду України є остаточною і не може бути оскаржена, крім як на підставі, передбаченій пунктом 2 частини першої статті 400-12 КПК.

  Hide details for Перегляд судових рішень Верховним Судом України у адміністративних справахПерегляд судових рішень Верховним Судом України у адміністративних справах

  Відповідно до статей 236 та 237 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС) заява про перегляд судових рішень в адміністративних справах може бути подана виключно з мотивів:

  1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах (пункт 1 частини першої статті 237 КАС);

  2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом (пункт 2 частини першої статті 237 КАС).

  Відповідно до частини першої статті 236 КАС сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають, за наявності для цього підстав, право подати заяву до Верховного Суду України про перегляд судових рішень в адміністративних справах після їх перегляду в касаційному порядку.

  У випадку встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом заява про перегляд судового рішення подається особою, на користь якої постановлено рішення відповідною міжнародною судовою установою (частина друга статті 236 КАС).

  Заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, установлених пунктом 1 частини першої статті 237 КАС, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

  Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 237 КАС, може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

  У разі пропущення строку, встановленого частинами першою та другою статті 238 КАС, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк.

  Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі, підписується особою, яка її подає, або представником особи, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.

  У заяві про перегляд судових рішень зазначаються:

  1) найменування суду, до якого подається заява;

  2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

  3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;

  4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку із ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 КАС;

  5) вимоги особи, яка подає заяву;

  6) у разі необхідності – клопотання;

  7) перелік матеріалів, які додаються.

  Відповідно до статті 239-1 КАС заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду України через Вищий адміністративний суд України. До заяви мають бути додані:

  1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;

  2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

  3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;

  4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстав, установлених пунктом 2 частини першої статті 237 КАС.

  Крім того, до заяви додається документ про сплату судового збору (за подання і розгляд заяви з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 КАС, судовий збір не сплачується).

  Вищий адміністративний суд України вирішує питання про допуск справи до провадження у Верховному Суді України. Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Вищий адміністративний суд України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу. Копія ухвали про допуск справи надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску – особі, яка подала заяву.

  За наслідками розгляду справи у Верховному Суді України приймається постанова про повне задоволення заяви, про часткове задоволення заяви або про відмову в її задоволенні. Відповідно до статті 244-1 КАС постанова повинна бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.

  Постанова Верховного Суду України є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 КАС.

  Hide details for Перегляд судових рішень Верховним Судом України у цивільних справах Перегляд судових рішень Верховним Судом України у цивільних справах

  Відповідно до статей 353 та 355 ЦПК Верховний Суд України переглядає судові рішення у цивільних справах виключно з підстав:

  1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах (пункт 1 частини першої статті 355 ЦПК);

  2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом (пункт 2 частини першої статті 355 ЦПК).

  Згідно зі статтею 354 ЦПК сторони та інші особи, які брали участь у справі, мають право подати заяву про перегляд судових рішень у цивільних справах після їх перегляду в касаційному порядку. Заява про перегляд судових рішень з підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, коли стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

  Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за результатами касаційного провадження.

  Заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подано заяву про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстав неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява (частина перша статті 356 ЦПК).

  Заява про перегляд судових рішень з підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного (частина друга статті 356 ЦПК).

  У разі пропущення строку, встановленого частинами першою та другою статті 356 ЦПК, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк.

  Вимоги до заяви про перегляд судових рішень визначені статтею 357 ЦПК. Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі.

  У заяві про перегляд судових рішень зазначаються:

  1) найменування суду, до якого подається заява;

  2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

  3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;

  4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;

  5) вимоги особи, яка подає заяву;

  6) у разі необхідності – клопотання;

  7) перелік матеріалів, які додаються.

  Заява повинна бути підписана особою, яка її подає, або її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.

  Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (стаття 358 ЦПК).

  До заяви додаються:

  1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;

  2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

  3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;

  4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

  До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 355 ЦПК, судовий збір не сплачується.

  Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску. Копія ухвали про допуск справи надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску - особі, яка подала заяву.

  За наслідками розгляду справи у Верховному Суді України приймається постанова про повне задоволення заяви, про часткове задоволення заяви або про відмову в її задоволенні. Відповідно до частини першої статті 360-6 ЦПК постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.

  Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 355 ЦПК.


  Hide details for Перегляд судових рішень Верховним Судом України у господарських справах Перегляд судових рішень Верховним Судом України у господарських справах

  Відповідно до статей 111-14 та 111-16 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК) Верховний Суд України переглядає рішення господарських судів виключно на таких підставах:

  1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах (пункт 1 частини першої статті 111-16 ГПК);

  2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом (пункт 2 частини першої статті 111-16 ГПК).

  Сторони у справі та Генеральний прокурор України мають право подати заяву про перегляд судових рішень господарських судів після їх перегляду в касаційному порядку (частина перша статті 111-15 ГПК).

  Заява про перегляд судового рішення в господарських справах з мотивів встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною (частина друга статті 111-15 ГПК).

  Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за наслідками касаційного провадження.

  Заява про перегляд судових рішень господарських судів згідно зі статтею 111-17 ГПК подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення господарського суду, щодо якого подано заяву про перегляд судових рішень господарських судів, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстави неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

  Заява про перегляд судових рішень на підставах встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

  У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою статті 111-17 ГПК, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк.

  Вимоги до заяви про перегляд судових рішень господарських судів встановлені статтею 111-18 ГПК. Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається у письмовій формі.

  У заяві про перегляд судових рішень господарських судів зазначаються:

  1) найменування суду, до якого подається заява;

  2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), а також їхні номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, якщо такі є;

  3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;

  4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;

  5) вимоги особи, яка подає заяву;

  6) у разі необхідності - клопотання;

  7) перелік матеріалів, які додаються до заяви.

  Заява про перегляд судових рішень господарських судів підписується особою, яка подає заяву, або її уповноваженим представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.

  Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається до Верховного Суду України через Вищий господарський суд України (стаття 111-19 ГПК).

  До заяви повинні бути додані:

  1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;

  2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

  3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;

  4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява про перегляд судових рішень подається на підставі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

  До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 2 статті 111-16 ГПК, судовий збір не сплачується.

  Вищий господарський суд України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску. Копія ухвали про допуск справи надсилається разом з копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску - особі, яка подала заяву.

  За наслідками розгляду справи у Верховному Суді України приймається постанова про повне задоволення заяви, про часткове задоволення заяви або про відмову в її задоволенні. Постанова Верховного Суду України має бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.

  Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 111-16 ГПК.