Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
На першу сторінку Судова практика Рішення й ухвали в цивільних справах у касаційному порядку 2005 Ухвала від 17 листопада 2005 р. у справі за позовом Д. до Г., ЗАТ “Центральне”, ЗАТ “Південний реєстратор”, І., К. та інших про визнання договорів купівлі-продажу акцій частково недійсними та переведення прав і обов’язків покупця

Ухвала колегії суддів Судової палати у цивільних справах
Верховного Суду України
від 17 листопада 2005 р.

розглянувши справу за позовом Д. до Г., Закритого акціонерного товариства “Центральне”, Закритого акціонерного товариства “Південний реєстратор” (далі – ЗАТ), І., К.Ю., К.О., Л., У., Г.Н., Г.Т., Г.В., Л., П., С., К., Р., Т., М., Б., А., В. про визнання договорів купівлі-продажу акцій частково недійсними та переведення прав і обов’язків покупця, за касаційною скаргою Д. на рішення судової палати у цивільних справах апеляційного суду м. Севастополя від 2 вересня 2003 р.,
в с т а н о в и л а:

У червні 2003 р. Д. заявив позов до Г., ЗАТ “Центральне”, ЗАТ “Південний реєстратор”, І., К.Ю., К.О., Л., У., Г.Н., Г.Т., Г.В., Л., П., С., К., Р., Т., М., Б., А., В. про визнання частково недійсними договорів купівлі-продажу простих іменних акцій ЗАТ “Центральне”, укладених 17 і 23 квітня 2003 р. між зазначеними відповідачами – акціонерами цього товариства і Гакало В.В. та 5 червня 2002 р. між А. і В.

Всього особами, які не були акціонерами ЗАТ “Центральне”, було скуплено: Г. – 1629 простих іменних акцій, В. – 90 простих іменних акцій, а всього – 1719 простих іменних акцій.

Позивач також просив перевести права і обов’язки покупця по зазначених договорах купівлі-продажу акцій ЗАТ “Центральне” на його ім’я акціонера цього товариства та зобов’язати ЗАТ “Південний реєстратор” внести зміни у реєстр акціонерів.

При цьому Д. посилався на порушення права товариства на привілейовану купівлю акцій як частки в спільній власності, передбаченої ст. 114 ЦК УРСР (в редакції 1963 р.), оскільки Г. і В. є сторонніми особами. Продавці акцій повинні були у встановленому законом порядку повідомити в письмовій формі товариство про намір продати акції із зазначенням ціни. І лише у випадку відмови акціонерів придбати акції, укласти договори зі сторонніми особами.


Рішенням Гагарінського районного суду м. Севастополя від 7 липня 2003 р. позов Д. задоволено в частині визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій і переведенні прав і обов’язків покупця на ім’я Денисова І.В. та зобов’язано реєстратора ЗАТ “Південний реєстратор” внести відповідні зміни в реєстр акціонерів ЗАТ “Центральне”.

В позові Д. до ЗАТ “Південний реєстратор” про визнання частково недійсними договорів купівлі-продажу акцій і переведенні прав і обов’язків покупця відмовлено за безпідставністю.

Рішенням апеляційного суду м. Севастополя від 2 вересня 2003 р. вказане рішення суду першої інстанції скасовано і ухвалено нове рішення про відмову в задоволенні позову.

У касаційній скарзі Д. просить скасувати рішення апеляційного суду, посилаючись на його необґрунтованість та порушення судом норм матеріального права й залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Касаційна скарга підлягає задоволенню, а рішення апеляційного суду м. Севастополя скасуванню з таких підстав.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та постановляючи нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог Д., апеляційний суд виходив з того, що установчий договір і статут ЗАТ “Центральне” не містять посилань на право акціонерів зазначеного товариства на привілейовану купівлю акцій, а правило ст. 114 ЦК України (в редакції 1963 р.) на правовідносини щодо купівлі-продажу акцій не розповсюджується, оскільки акції не є об’єктом права спільної власності товариства.

Проте з таким висновком апеляційного суду погодитися не можна.

Відповідно до ч. 3 ст. 81 Господарського кодексу України, акції закритого акціонерного товариства розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Акціонери закритого товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства.

У преамбулі установчого договору про створення ЗАТ “Центральне” зазначено, що акції розповсюджуються лише між акціонерами цього товариства не можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки, купуватися і продаватися на біржі (т. 1 а. с. 114).

Такий же порядок розповсюдження акцій визначений і у п. 1.1 Статуту ЗАТ “Центральне” (т. 1 а. с. 133).

Стаття 25 Закону України “Про господарські товариства” визначає, що закритим акціонерним товариством є товариство, “акції якого розповсюджуються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі”.

А стаття 11 цього Закону визначає обов’язок учасників товариства додержуватись установчих документів товариства і нести інші обов’язки, якщо це передбачено установчими документами.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 4-рп/2005 від 11 травня 2005 р. положення пункту 1, абзацу першого пункту 5 статті 4 Закону України “Про власність” у контексті частин першої, сьомої статті 41 Конституції України, у системному зв’язку з частиною третьою статті 81 Господарського кодексу України треба розуміти так, що власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном, але, здійснюючи своє право, він зобов’язаний не порушувати права та охоронювані законом інтереси громадян, юридичних осіб і суспільства, в тому числі переважне право (яке не є абсолютним) акціонерів закритого акціонерного товариства на придбання акцій, що відчужуються іншими його акціонерами.

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що ухвалюючи нове рішення апеляційний суд не врахував вимог зазначених Законів та обставин справи і помилково скасував рішення суду першої інстанції, яке постановлено у відповідності з законом.

За таких обставин і з підстав, передбачених ст. 338 ЦПК України, рішення апеляційного суду м. Севастополя підлягає скасуванню із залишенням без змін рішення районного суду. Разом з тим, з цього рішення слід виключити вказівку про переведення прав покупця при продажу, зазначених у рішенні суду акцій на ім’я Денисова І.В., оскільки питання переходу і реалізації права власності на акції здійснюється при їх відчудженні відповідно до законодавства та порядку, визначеному Статутом товариства.

Керуючись ст. ст. 336, 339 ЦПК України, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України,
у х в а л и л а:

Касаційну скаргу Д. задовольнити.

Рішення апеляційного суду м. Севастополя від 2 вересня 2003 р. скасувати, а рішення Гагарінського районного суду м. Севастополя від 7 липня 2003 р. залишити в силі.

Виключити з цього рішення вказівку про переведення на ім’я Д. прав і обов’язків покупця акцій.

Ухвала оскарженню не підлягає.