Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
На першу сторінку Пленум <br> Верховного Суду України 2008 Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 14 “Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті”<br><i>Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 грудня 2008 р. № 18</I><br>

ПОСТАНОВА № 18
Пленуму Верховного Суду України
-
від 19 грудня 2008 р.
-
Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму
Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 14
“Про практику застосування судами України законодавства
у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху
та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті”

У зв’язку з прийняттям Закону України від 24 вересня 2008 року № 586-VІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху” Пленум Верховного Суду України


п о с т а н о в л я є:

Внести до постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 14 “Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті” такі зміни:

1. У пункті 1 слово та цифри “статтями 121, 122, 1221, 1222, 123, 124, 130, 132” замінити словами та цифрами “ч. 3 та 6 ст. 121, ч. 3 та 4 ст. 122, статтями 1222, 1224, 1225, ч. 3 ст. 123, ст. 124, ч. 4 ст. 127, ч. 2 ст. 1271, ст. 130”.

2. У пункті 2:

у першому реченні абзацу першого слова та цифри “ч. 6 ст. 121” замінити словами та цифрами “ч. 7 ст. 121”;

друге речення абзацу першого, абзаци другий та третій виключити.

3. Пункт 3 доповнити абзацом другим такого змісту:

“Порушення правил безпеки дорожнього руху та порушення правил експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, є самостійними діяннями, і суди мають ураховувати це при постановленні рішень у таких справах”.

4. Пункт 25 після слів “справи про” доповнити словами “повторне протягом року”; слово та цифру “ч. 2” замінити словом та цифрою “ч. 3”.

5. Пункт 26 викласти в такій редакції:

“Суб’єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КпАП, може бути будь-яка особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин. При цьому пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна має бути наслідком порушення Правил дорожнього руху”.

6. У пункті 27:

перше речення абзацу першого викласти у такій редакції:

“Судам слід ураховувати, що відповідальність за ст. 130 КпАП несуть особи, які керують транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції”;

перше речення абзацу четвертого після слова “сп’яніння” доповнити словами “чи під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції”;

абзац п’ятий після слова “сп’яніння” доповнити словами “чи під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції”.

7. У пункті 28:

в абзаці третьому слова та цифри “ч. 4 ст. 122, статтями 1221, 1222, ч. 3 ст. 123, статтями 124 і 130, ч. 1 ст. 132” замінити словами та цифрами “ч. 3 ст. 121, ч. 4 ст. 122, ст. 1222, ч. 3 ст. 123, статтями 124 і 130”;

в абзаці четвертому слова та цифри “ч. 5 ст. 121, ч. 2 ст. 130” замінити словами та цифрами “ч. 6 ст. 121, ч. 2 та 3 ст. 130”.

-

Голова
Верховного Суду України
ддддд
щщщ
В.В. Онопенко
Секретар Пленуму
Верховного Суду України
жжжж
Ю.Л. Сенін