Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
На першу сторінку Судова практика Рішення у господарських справах у касаційному порядку 2005-2 Постанова від 6 вересня 2005 р. у справі за позовом ТОВ “Телестудія “Астра ТБ” до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про визнання рішень такими, що набули чинності та видачу ліцензії
Постанова Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 6 вересня 2005 р.


Верховний Суд України, розглянувши касаційну скаргу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на постанову Вищого господарського суду України від 10 травня 2005 р. у справі за позовом ТОВ “Телестудія “Астра ТБ” до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про визнання рішень такими, що набули чинності та видачу ліцензії,

в с т а н о в и л а :

У липні 2004 р. ТОВ “Телестудія “Астра ТБ” звернулось до господарського суду з позовом до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, в якому просило визнати такими, що набули чинності, рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про визначення ТОВ “Телестудія “Астра ТБ” переможцем конкурсу на ефірні канали мовлення та на один кабельний канал, а також, зобов’язати Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення видати ліцензію на право користування зазначеними в позовній заяві ефірними каналами мовлення та кабельним каналом.
У подальшому позивач уточнив позовні вимоги і просив зазначені рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення визнати такими, що були прийняті, та зобов’язати відповідача видати ліцензії на ефірні канали мовлення та кабельний канал негайно після сплати позивачем грошового збору.
Позовні вимоги мотивовані тим, що 9 червня та 30 червня 2004 р. відбулися засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на яких ТОВ “Телестудія “Астра ТБ” було визнано переможцем конкурсу, відповідно, на ефірні канали мовлення (9 каналів) та на право користування кабельним каналом.
Позивач зазначив, що відповідач безпідставно відмовляється від видачі ліцензії на право користування зазначеними в позовній заяві ефірними каналами мовлення та кабельним каналом, пояснюючи це тим, що один з членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, який приймав участь у засіданнях, утримався від голосування.
Рішенням господарського суду м. Києва від 27 липня 2004 р. позов задоволено.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 3 вересня 2004 р. апеляційну скаргу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на вказане рішення повернуто без розгляду.3

Постановою Вищого господарського суду України від 10 травня 2005 р. рішення господарського суду м. Києва від 27 липня 2004 р. змінено, у задоволенні позовних вимог у частині визнання рішень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про визнання ТОВ “Телестудія “Астра ТБ” переможцем конкурсу на ефірні канали мовлення та переможцем конкурсу на кабельний канал такими, що набули чинності, відмовлено. В іншій частині вказане рішення залишено без змін.
В основу постанови Вищого господарського суду України покладено висновки про те, що чинне законодавство не встановлює такого способу захисту прав та законних інтересів особи, як визнання прийнятим акта державного органу.
У касаційній скарзі Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення поставлено питання про скасування постанови Вищого господарського суду України від 10 травня 2005 р. Посилання зроблені на неправильне застосування норм матеріального права та невідповідність оскарженої постанови нормам Конституції України.
Ухвалою Верховного Суду України від 14 липня 2005 р. порушено касаційне провадження з перегляду постанови Вищого господарського суду України від 10 травня 2005 р. у справі.
Касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Частиною 1 статті 21 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” (у редакції, чинній з 11.06.2003 р. по 12.04.2005 р.) встановлено, зокрема, що Національна рада відповідно до чинного законодавства України в межах своїх повноважень приймає рішення, організовує та контролює їх виконання.
Виключно на засіданнях Національної ради, згідно з ст. 36 зазначеного Закону, розглядаються питання видачі ліцензій на мовлення, ліцензій на ретрансляцію, ліцензій на кабельне мовлення, ліцензій на проводове мовлення. При цьому рішення Національної ради вважається прийнятим, якщо протокол з цим рішенням було підписано в ході засідання всіма членами Національної ради, які брали участь у голосуванні. Засідання Національної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше шести членів Національної ради.
Згідно з пунктами 24, 48 розділу ІV Регламенту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 13.09.2002 р. №721, засідання Національної ради є правомірним, відкривається і проводиться, якщо на ньому присутні не менше шести членів Національної ради. Голосування на засіданні здійснюється особисто членами Національної ради. Рішення Національної ради вважається прийнятим, якщо протокол з цим рішенням було підписано в ході засідання всіма членами Національної ради, які брали участь у голосуванні, та наявності не менше 5 голосів “за”. Засвідченням участі у голосуванні вважається підпис члена Національної ради на рішенні.
Як встановлено судом першої інстанції, 09.06.2004 р. відбулося засідання Національної ради, на якому ТОВ “Телестудія “Астра ТБ” було визнано переможцем конкурсу на чотири ефірні канали мовлення.
При вирішенні питання про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії ТОВ “Телестудія “Астра ТБ” як переможцю конкурсу з 8 членів Національної ради, які брали участь у засіданні, 7 проголосували “за”, 1 – утримався від голосування.
30.06.2004 р. на повторному засіданні Національної ради ТОВ “Телестудія “Астра ТБ” було визнано переможцем конкурсу на право користування кабельним каналом. У засіданні Національної ради брали участь 8 членів, з яких 7 проголосували “за”, 1 – утримався від голосування.
Наведене підтверджується витягами з протоколів засідань Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 26/2 від 30.06.2004 р., № 26/3 від 30.06.2004 р., № 26/4 від 30.06.2004 р., № 26/33 від 30.06.2004 р. та витягом із стенограми від 30.06.2004 р. № 26.
Відповідно до п.61 розділу ІV Регламенту Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, стенограма, протокол та витяг з протоколу засідання Національної ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішень Національною радою.
Закон України “Про телебачення і радіомовлення” (у редакції з 02.03.2004 р.) встановлює, що заява про видачу (продовження) ліцензії на право користування каналами мовлення телерадіоорганізації розглядається і рішення щодо неї приймається у місячний строк з дня її надходження до Національної ради з обов'язковим повідомленням про це рішення заявника. Ліцензія на право користування каналом мовлення видається (продовжується) не пізніше ніж в десятиденний строк після прийняття рішення Національною радою за умови сплати грошового збору і є єдиною законною підставою на право користування каналом мовлення (ч. 5,10 ст. 14 Закону).
Таким чином, суд першої та касаційної інстанції, задовольняючи вимоги позивача про зобов’язання відповідача видати ліцензії на ефірні канали мовлення та кабельний канал постановили судові рішення з дотриманням вимог законодавства, а оскаржувана постанова касаційного суду є законною та обґрунтованою.
Враховуючи наведене, керуючись статтями 241, 242, 244, п. 7 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, Судова палата

п о с т а н о в и л а :

У задоволенні касаційної скарги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення відмовити.
Постанову Вищого господарського суду України від 10 травня 2005 р. залишити без змін.
Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадку, встановленого пунктом 2 статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.